Stellingen GR 2014

Stelling 7: Uitgeprocedeerde asielzoekers?

Hillridge scherpt kiezers keus voor de komende gemeentraadsverkiezingen.Vandaag nr7, een echte barmhartige zondagsstelling: De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak bieden tot er een definitieve oplossing is bereikt.

Een stelling die in de gemeente Heuvelrug nogal opportuun is, omdat het in de vorm van AZC Hoogstraat een klein dorp aan vluchtelingen herbergt. Veel Heuvelruggers zijn begaan met -en zetten zich actief in voor – het lot van de meer dan vijfhonderd asielzoekers, die met, zonder of wachtend op een status verstopt zitten in het voormalige revealidatiecentrum in de Heuvelrugse bossen.

Individuele gevallen mogen geen ruchtbaarheid krijgen, want dat zou hun zaak geen goed doen. Maar burgemeester Naafs heeft vele brieven geschreven en bij zijn partijgenoten en bestuurders in het Haagse gepleit voor menig asielzoeker, van wie sommigen diep in het Heuvelrugse maatschappelijke leven zijn geintegreerd.

Maar de stelling  gaat nog iets verder dan pleiten: De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak bieden tot er een definitieve oplossing is bereikt.

D66: Eens
Uit humane overwegingen kunnen we mensen in een beschaafd land als Nederland niet zomaar uitzetten. Asielzoekers belanden anders in een gevangenis en dat is onwenselijk.

CDA: Eens
Het CDA vindt dat de gemeente de humane plicht heeft om uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak te geven tot er een definitieve oplossing is bereikt.

BVH: Eens
OK.

CU: Eens
Asielzoekers mogen nooit op straat gezet worden, met groot persoonlijk leed en allerlei maatschappelijke problemen als gevolg. Speciale aandacht verdienen de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De ChristenUnie vindt dat de gemeente in alle gevallen verantwoordelijk is voor fatsoenlijke huisvesting tot een permanente oplossing is bereikt.

SP: Eens
De gemeente heeft een zorgplicht ten aanzien van alle inwoners. Die zorgplicht geldt ook voor asielzoekers die volgens de regels van het rijk geen recht meer hebben op opvang. Dakloze families die door de gemeente zwerven, geen inkomen hebben en geen medische zorg krijgen, acht de SP in strijd met de menselijke waardigheid. De gemeente dient daarvoor noodopvang te bieden.

GroenLinks/PvdA: Eens
Natuurlijk. Steun aan deze zeer kwetsbare groep mensen is voor GroenLinks/PvdA een grondbeginsel.

VVD: Oneens
De gemeente moet niet het beleid van de landelijke overheid tegenwerken.

SGP: Oneens
De gemeente heeft heel veel taken, maar de opvang van asielzoekers hoort daar niet bij. Landelijke regelgeving op dat gebied hoort ook landelijk ingevuld te worden en als dat onvoldoende blijkt te zijn is politiek Nederland aan zet om dat te herstellen.

(Copyright Stemwijzer. Hillridge heeft de stellingen door middel van drie uur copy pasten daar uit geabstraheerd.)