Stellingen GR 2014

Stelling 6: Bezuinigen op de WMO

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen scherpt Hillridge de keuze van de kiezer aan de hand van dertig stellingen. Vandaag een wat ingewikkelde nr 6: De gemeente moet afzien van bezuinigingen op de WMO.

De komende jaren stijgt de gemeentelijke begroting van €90 miljoen naar €130 miljoen, als gevolg van de decentralisatie van jeugdzorg en WMO: wet maatschappelijke ondersteuning. Gedachte is dat hoe dichter de zorg bij de klant komt, hoe effectiever, beter en uiteindelijk ook goedkoper die zorg wordt. Daarom schaaft de rijksoverheid bij deze zogenaamde 'transitie' al meteen een fors deel van het budget af.

Het is Hillridge niet geheel duidelijk wat de Stemwijzer met deze stelling bedoelt. Misschien dat het puur de rijksbezuiniging betreft, die de gemeente zou moeten opheffen door uit eigen middelen te putten. Anderszijds zouden gemeenten zouden nog extra kunnen bezuinigen, ten gunste van andere posten op de gemeentelijke begroting.

Anyways, dit is de stelling:

De gemeente moet afzien van bezuinigingen op de WMO.

SP: Eens
Er is de afgelopen jaren al meerdere malen gekort op de WMO. Hier moet niet verder op bezuinigd worden.

D66: Eens
Mensen die een beroep doen op de WMO hebben geen eigen keuze. De mate waarin wij zorgen voor kwetsbare groepen laat zien welke vorm van beschaving wij voorstaan. Toch: De WMO geeft geen recht op ondersteuning, je krijgt het alleen als je het nodig hebt.

SGP: Eens
De WMO is de ruggegraat van de zorgzame samenleving en één van de zwaarste taken van de gemeente. De SGP pleit voor ZORGvuldige indicaties, waardoor we niet meer uitgeven dan we moeten en niet minder dan nodig is. Tegelijk is een scherpe beheersing van het budget noodzakelijk om te voorkomen dat aan het eind van het jaar de zorg stokt!

CU: Eens
Om de ondersteuning in het sociale domein betaalbaar te houden, kan voor bepaalde voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd worden of kunnen hulpmiddelen worden gedeeld of hergebruikt. Dat alles mag echter nooit ten koste gaan van de bereikbaarheid van de zorg. De inzet van kerken, vrijwilligers en mantelzorgers helpt enorm, maar ook hierin zijn we realistisch: we willen hen niet overbelasten en voor nieuwe zieken zorgen! Als we willen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, blijft er dus professionele hulp nodig zeker ook voor (zwaardere) zorgtaken. Daarom moeten we hier niet op bezuinigen. Verder wil de ChristenUnie dat WMO-aanvragers kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget, waardoor ze zorg en ondersteuning kunnen inkopen die bij hen past. Daarnaast hecht de ChristenUnie aan individuele keuzevrijheid bij het kiezen van een hulpverlener of zorginstelling.

BVH: Eens
Eens geen beknibbeling.

CDA: Oneens
Het CDA is van mening dat we dat niet kunnen garanderen. Zoals het er nu naar uitziet krijgt de gemeente te weinig geld van de regering in Den Haag om deze taken ongewijzigd uit te voeren.

VVD: Oneens
De gemeente moet niet meer uitgeven dan nodig is, dus: bezuinigen als het kan, maar meer hiervoor uitgeven als het moet.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Goede, toegankelijke en betaalbare zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven. Niet bezuinigen maar werken aan waar het beter en goedkoper kan.

(Copyright Stemwijzer. Hillridge heeft de stellingen door middel van drie uur copy pasten daar uit geabstraheerd.)