Stellingen GR 2014

Stelling 8: De Coffeeshop, yes or no?

In de aanloop naar de verkiezingen helpt Hillridge de Heuvelrugse kiezer zijn keus te scherpen aan de hand van 30 stellingen. Vandaag een gemakkelijke: de Driebergse coffeeshop, moet die niet dicht?

Vandaag betreden we de serie tastbaarder stellingen. Zoals daar is de Driebergse coffeeshop Flamingo, de enige plek op de Heuvelrug waar onze jeugd -en oudere jongere- legaal een blowtje kan kopen. Ooit begonnen als Turks koffiehuis, en al sinds de switch naar de softdrugs een betrouwbare partner van politie en burgemeester in de strijd tegen alles wat softdrugs links inhaalt. Veel overlast geeft de hasjwinkel niet, en politiek controversieel is ie ook niet. Maar het blijft voor sommigen natuurlijk wel een Sodom en Gomorra.

Daarom de stelling: De gemeente moet de coffeeshop in Driebergen sluiten.
 

CDA: Eens
Het CDA is tegen vrij verkrijgbare verdovende middelen.

SGP: Eens
De groei van het drugsgebruik in de gemeente baart zorgen en de SGP pleit voor alle maatregelen die dat beteugelen.

BVH: Eens
Het is tegen de Europese wetgeving.

CU: Eens
Mensen zijn te waardevol om hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken in een verslaving. Ook softdrugs zijn verslavend en slecht voor iemands (geestelijke) gezondheid. Een coffeeshop maakt het verkrijgen en gebruiken van drugs te gemakkelijk.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Goede informatie over gebruik van drugs is van groter belang. Dit samen met regulering van wietteelt.

D66: Oneens
Door de coffeeshop te sluiten gaan bezoekers de straat op en wordt de illegale handel bevorderd. Nu is de verkoop van softdrugs controleerbaar en beheersbaar. Op deze wijze wordt de overlast in de hand gehouden.

VVD: Oneens
Zolang er geen sprake is van overlast is er geen reden de coffeeshop te sluiten.

SP: Oneens
De SP is voor het reguleren van de teelt van wiet en het bevoorraden van de coffeeshops. Alleen dan weet je precies wat de samenstelling is van wiet, kun je voorlichting geven en wijzen op de risico’s voor de volksgezondheid en de gevolgen van verslaving. Bovendien leidt sluiting van de coffeeshop alleen maar tot meer illegale handel.