Politiek

VVD evalueert

(ingezonden door Rob Jorg)

VVD evalueert

De VVD-raadsleden en kandidaten hebben onlangs samen de resultaten van de afgelopen jaren geëvalueerd. Zij hebben geconcludeerd dat er heel mooie resultaten zijn behaald waar we als VVD trots op kunnen zijn. Die resultaten zullen we de komende weken met overtuiging uitdragen tijdens onze verkiezingscampagne.

Zijn we tevreden met wat er is gebeurd? Natuurlijk niet met alles: de VVD heeft de ambitie dat het altijd beter kan. Er zijn onderwerpen in onze gemeente die beter hadden gekund. Als coalitiepartij zijn we hier mede verantwoordelijk voor. Enkele voorbeelden:

1. De dienstverlening van een aantal afdelingen is acht jaar na de herindeling nog niet goed genoeg, zoals bij de afdeling vergunningen. Dit ondanks het feit dat de gemeenteraad meerdere malen heeft aangedrongen op het belang van een betere dienstverlening;

2. De gemeente heeft financieel op een te grote voet geleefd. De reserves zijn sinds 2006 sterk gedaald doordat jaren met tekorten werden afgesloten. Dit was vooral in de jaren 2006-2010 het geval. Een niet sluitende begroting heeft ervoor gezorgd dat we in 2012 onder preventief financieel toezicht van de provincie hebben gestaan;

3. Er is een grote achterstand in het aanpassen van rigide bestemmingsplannen waardoor inwoners en ondernemers niet de noodzakelijke vrijheid hebben voor bouwactiviteiten en/of alternatief gebruik van hun gebouwen. Deze achterstand is ontstaan ondanks het feit dat de gemeenteraad een extra budget van één miljoen euro voor digitalisering beschikbaar heeft gesteld. Dit budget is nog nauwelijks gebruikt;

4. Ondernemers krijgen te weinig service en medewerking van de gemeente waardoor de gemeente slecht scoort in de MKB-tevredenheidsonderzoeken van 2011 en 2013. Na de publicatie van het eerste onderzoek is de gemeente, samen met de ondernemers en alle raadsfracties, een project gestart om het ondernemersklimaat te verbeteren. Dit leverde vooral nota’s en plannen op maar heeft nog niet geleid tot de gewenste verbeteringen;

5. Ideeën en voorstellen van inwoners worden niet tijdig betrokken bij het opstellen van plannen. Vaak vraagt de gemeente inwoners en ondernemers alleen te reageren op uitgewerkte, concrete voorstellen in plaats van hen te betrekken bij het opstellen van plannen. Als inwoners wel tijdig om hun inbreng werd gevraagd, waren de spelregels vooraf vaak niet duidelijk waardoor er veel teleurstellingen zijn ontstaan;

6. Het verkrijgen van draagvlak voor besluiten, zoals de bouw van het nieuwe gemeentehuis, is niet goed verlopen. De gemeente is niet in staat geweest om geloofwaardig duidelijk te maken waarom bepaalde besluiten zijn genomen;

7. Bij het aanpassen van wegen, zoals de Engweg in Driebergen, werd niet voldoende geluisterd naar álle gebruikers en betrokkenen waardoor er veel ontevredenheid ontstond.

8. Wij zijn teleurgesteld, dat we ondanks al onze inspanningen niet in staat zijn geweest de Marinierskazerne in Doorn te behouden;

9. Voor het slopen van de supermarkt in het centrum van Maarn heeft de gemeente een vergunning afgeven, voordat er de garantie was dat er nieuwbouw zou komen waardoor de inwoners lange tijd met een bouwput zitten;

10. Vóór het besluit over het bedrijventerrein Leersum (tegen het bedrijventerrein Amerongen aan) is het de inwoners onvoldoende duidelijk gemaakt dat veel lokale bedrijven hier graag naar toe willen.
Met bovenstaande evaluatie en ervaringen zullen we proberen ons voordeel te doen in de komende raadsperiode. We zullen met elkaar moeten blijven leren. De VVD heeft de ambitie dat het altijd beter kan!

Rob Jorg
VVD-lijsttrekker