Heuvelrug

Homan toch nog even op schopstoel; Updated

De vertrekkende wethouder Homan moet vanavond opnieuw verantwoording afleggen voor een reeks onduidelijkheden in meerendeels geheime dossiers. Het is de vraag of hij daarna wel zonder imagoschade de Heuvelrug kan verlaten. Met collateral damage voor burgemeester Naafs en de coalitie; Updated

Afgelopen maandag voelde oppositieleider Boonzaaijer (SGP) Homan al stevig aan de tand over diens financiele verantwoording van de uitgaven van het omstreden gemeentekantoor. Volgens Homan pakt dat gemeentekantoor nog voordeliger uit dan eerder gedacht, maar een definitieve afrekening met harde cijfers kan Homan -ondanks herhaalde toezeggingen- nog altijd niet maken, volgens hemzelf omdat veel onderhandelingen nog niet zijn afgerond of geheim moeten blijven.

Volgens Boonzaaijer zijn de bedragen die Homan in zijn persberichten noemt daarom uit de lucht gegrepen en is de veronderstelling dat het gemeentekantoor winst oplevert op financieel drijfzand gebouwd. Boonzaaijer bestreed daarnaast ook Homans bewering dat de gemeente in het algemeen financieel op orde is. Homan betoogt dat de afgelopen drie jaarrekeningen positief zijn afgesloten, iets wat volgens Boonzaaijer niet klopt.

Met name de afname van de algemene reserve -die is de laaste jaren afgenomen van €17 miljoen naar €7 miljoen- toont volgens Boonzaaijer aan dat er te diep in de buidel is getast. Volgens Homan is dat onwaar: ‘Dan moet je ook kijken wat is er gebeurd met dat geld. We hebben de laatste jaren veel geinvesteerd, maar daar staan dus bezittingen tegenover. Onze opvatting is dat we er redelijk goed voor staan,’ aldus Homan.

Volgens Boonzaaijer is ook dat een vreemde bewering, omdat boekhoudregels voorschrijven dat je bezittingen en investeringen in de boeken moet kunnen terugvinden, en niet erbuiten. Boonzaaijer kreeg echter weinig steun van de gemeenteraad, waarvan het gros het woordenspel tussen de kundig debater Homan en accountant Boonzaaijer niet altijd lijkt te kunnen volgen. Illustratief daarvoor waren de woorden van SP-er Van Geijtenbeek, die refereerde aan de eerder opgestapte wethouder Pamboer: ‘Ik had het met Pamboer ook al over de firma list en bedrog. Dat gevoel bekruipt me nu weer.’

De raad steunde Boonzaaijer wel rond wat die ‘vluchtweg Driebergen’ noemt. Homan wil de eventuele verkoopopbrengst van het voormalige gemeentekantoor van Driebergen ook meerekenen bij de afrekening van het nieuwe gemeentekantoor. Daar is de gemeenteraad het niet mee eens, omdat dat nooit zo afgesproken is, maar Homan krijgt vanavond wel een tweede kans om zijn punt te maken. Daar komt waarschijnlijk ook een verantwoording over de wat schimmige verkoop van het Maarnse gemeentehuis bij, waarover eerdere deze week groot tumult in Maarn ontstond.

Kritiek kreeg Homan vervolgens ook op de manier waarop hij zijn afscheid als wethouder heeft aangekleed. Dat deed Homan in woonplaats Amerongen, aan een tafel gedrapeerd met VVD-vlaggen, waarachter ook andere VVD-leden eendrachtig plaatsnamen, om Homans boodschap dat hij zijn opdrachten heeft vervuld en daarom mag vertrekken kracht bij te zetten.

Het kostte burgemeester Naafs -ook VVD- nog wel de nodige moeite zich van het schouwspel te distantieren. Naafs hield het zuinigjes bij ‘niet te weten wat er in het Amerongse was gebeurd, en het ook liever in het Amerongse te houden’. Het lukt de collegawethouders en coalitiegenoten van Homan en Naafs vervolgens ook de lippen stijf op elkaar te houden op Boonzaaijers conclusie dat ‘het niet erg verheffend is als mensen waarmee je een college vormt dit op deze manier naar buiten brengen. En dan kijk ik naar D66 en GroenLinks/PvdA. Maar wat mij betreft kan deze zwarte bladzijde omgeslagen worden.’

Naafs had toch al niet zo’n fijne avond, omdat ook een nieuw onderzoek -ditmaal Audit geheten- naar het functioneren van de gemeente als organisatie gepresenteerd werd. Volgens onderzoeker Langelaar zat het met 80% van de dienstverlening wel goed, maar mist de gemeente -ondanks een oververtegenwoordiging van managers en leidinggevenden- vooral een leider, met als gevolg een gebrek aan vertrouwen, sturing, loyaliteit, verbinding, structuur en sensitiviteit. ‘Het is me heel erg opgvallen dat er een zekere mate van berusting is, omdat niemand de draad heeft opgepakt en gezegd: nou mensen, dat moeten we dan ‘ns anders gaan doen.’


Update
: de gemeenteraad is er gisteravond toch niet aan toegekomen. Maandagavond wordt verder vergaderd over de financiele huishouding van de gemeente, die volgens wethouder Homan zodanig op orde is dat hij een wethoudersstoel elders in het land mag opzoeken.

Wel ter sprake gisteravond kwam de verkoopprocedure raadhuis Maarn, die zo schimmig was dat na een tweetal insprekers de burgemeester het onderwerp snel van de agenda afvoerde. Ook ter sprake kwam bedrijventerrein Maarsbergen-Oost, en ook hier een rij insprekers die op een lange serie omissies van de kant van de gemeente wezen. Maandag verder.