Maarn

Maarn ‘des duivels’ over verkoop gemeentehuis

De stichting Vrienden van Raadhuis Maarn is boos over de voorgenomen verkoop van het Maarnse raadhuis. De verkopende wethouder Homan zou beloftes niet nakomen en de verkoop manipuleren naar de door hem gewenste koper.

Dat blijkt uit een persbericht dat de stichting vandaag de deur uitdeed, en uit correspondentie van de stichting met het gemeentebestuur. De stichting zegt 'verbijsterd en des duivels te zijn' omdat bij een vergelijking van de vier kandidaat-kopers de inbreng van de stichting niet is meegenomen.

Aanleiding voor de hausse aan brieven is de voorgenomen verkoop van het monumentale raadhuis aan partij C, zoals wethouder Homan die vorige week onverwachts bekend maakte. Partij C -namen, rugnummers en bedragen blijven nog altijd geheim- zou de meeste punten scoren in een waarderingsmatrix waarin de gemeente alle vier kandidaat-kopers heeft gestopt.

Maar volgens de stichting kent de gemeente veel te weinig punten toe aan de door hen gewenste koper, partij A. Juist met die partij onderhandelt de stichting al langere tijd over de toekomst van het voorterrein en het voorste deel van het Raadhuis, dat de stichting wil behouden voor huwelijken, vieringen en herdenkingen.

Met partij A was de stichting overeengekomen het voorste deel over te kopen, omdat eigendom de beste garantie voor behoud van het raadhuis voor de Maarnse gemeenschap zou bieden. Die onderhandelingen liepen volgens de stichting zo voorspoedig dat partij A in twee categorieen het maximale aantal punten (10) zou moeten krijgen, terwijl die er slechts twee krijgt toebedeeld.

De stichting zegt zich door Homans handelwijze benadeeld, gepasseerd en geschoffeerd te voelen, omdat de wethouder en zijn ambtenaren gedane beloftes over overleg en raadpleging niet nakomt. 'Over het feit dat u en uw ambtenaren het presteren om, ondanks gedane toezeggingen al gedurende vijf maanden op geen manier met onze stichting te willen communiceren. Is dit wat uw college bedoelt met bruggenbouwenen het toejuichen en steunen van participatie vanuit de kernen?'

Volgens de stichting is bovendien de beoogde toekomst van het raadhuis – er zouden woonzorgappartementen in komen- een onverstandige keus, omdat er in Maarn geen markt zou zijn voor zulke appartementen. Een soortgelijk project in het dorp -Trompstaete- zou kampen met leegstand.

Wethouder Homan zegt in antwoord dat het college bij de verkoop binnen de gestelde randvoorwaarden heeft geoperereerd. Morgen overlegt de stichting met Homan, die bereid zegt te zijn 'eventuele extra wensen bij de koper neer te leggen en een uiterste inspanning te doen die ook nog geraliseerd te krijgen, binnen de mogelijkheden die er zijn.' 

Donderdagavond vergadert de gemeenteraad over de voorgenomen verkoop van Maarn en Leersum.