Stellingen GR 2014

Stelling 11: De Heuvelrugse fietssnelweg

Nog negentien dagen, en twintig stellingen te gaan. Vandaag een wat verrassende stelling: Er moet een fietssnelweg van oost naar west door de gemeente komen.

Het is de vraag waar deze stelling ineens vandaan komt. Hillridge fietst veel, maar een fietssnelweg van oost naar west? En dan niet andersom? Misschien dat de stelling uitgelegd moet worden als dat er meer aandacht voor fietspaden moet komen. Zo zal de toekomstmens zich verwonderen om de manier waarop we onze schoolkinderen en fietsforenzen decennialang vlak langs een lange rij doorgaans stilstaande, ronkende uitlaatpijpen lieten fietsen, precies daar dus waar ze dagelijks grammen fijnstof naar binnen happen. En op het geduldige papier van de Heuvelrugse beleidsdocumenten krijgen fietser en wandelaar vaak een voorkeursbehandeling, in de praktijk moeten ze het vaak doen met het slechtste wegdek.

Vrije fietsroutes, dat lijkt ons een betere uitleg van de stelling. Maar dat staat er niet, hoewel het door de meeste partijen wel zo wordt geinterpreteerd.
Er staat wel: Er moet een fietssnelweg van oost naar west door de gemeente komen.

GroenLinks/PvdA: Eens
Wij willen meer ruimte voor snelle en veilige fietsverbindingen met goede aansluitingen op adequaat, schoon en snel openbaar vervoer.

D66: Eens
Fietsen is goed voor de gezondheid van mensen en er is geen uitstoot van CO2. Tevens draagt het bij aan een betere doorstroming van gemotoriseerd verkeer. D66 is een groot voorstander van fietsen en een fietssnelweg is een goed instrument, net als voldoende fietsenstallingen, goed wegdek, oplaadpunten voor elektrische fietsen, etc…

CU: Eens
De fietssnelweg is een nieuw fenomeen, bedoeld voor langeafstandsverkeer voor snelle fietsers (race- en elektrische fietsen). Deze wegen hebben geen kruisingen met gemotoriseerd verkeer en geen stoplichten. Een geweldig alternatief dus voor woon-werkverkeer met de auto, en daarmee een middel tegen files. De ChristenUnie wil graag onderzoeken of zoiets in de Utrechtse Heuvelrug mogelijk is. Daarbij geldt voor ons als randvoorwaarde dat eventuele aantasting van natuurwaarden beperkt dient te blijven.

BVH: Eens
Trap maar.

SP: Oneens
Er is al een vrij uitgebreid fietspaden netwerk, de SP is voorstander van beter onderhoud van de huidige fietspaden.

VVD: Oneens
Een speciale fietssnelweg kost veel geld, terwijl het sterk de vraag is of deze veel toevoegt aan rijcomfort en veiligheid.

CDA: Oneens
Het CDA vindt het veilig maken van de Hoofdstraat in Driebergen nu hoofdzaak, maar vindt dat daarna de oost west verkeersverbinding op niveau is.

SGP: Oneens
Aan beide zijden van de Utrechtse Heuvelrug en er bovenop zijn fietspaden en landwegen voor recreatieve doeleinden ruimschoots aanwezig. Het geld voor een fietssnelweg kan beter besteed worden aan onderhoud van bestaande fietspaden en wegen of bijvoorbeeld voor rijbaanscheidingen ter verhoging van de (fiets-) veiligheid.