Doorn

Mariniers twee, drie jaar langer in Doorn; tot 2020

Het Korps Mariniers blijft in elk geval tot 2020 in Doorn wonen. Dat berichten dagblad Telegraaf en Omroep Zeeland vanochtend.

Het uitstel zou staan in een brief die minister van defensie Hennis vanochtend naar de Tweede Kamer zond. Het uitstel is het gevolg van de belsissing van de minister om alle fases van de bouw van de nieuwe kazerne door een en hetzelfde consortium te laten uitvoeren. Dat is volgens de minister 15% goedkoper.

In de brief staat ook dat de Rotterdamse Van Ghentkazerne toch niet meeverhuist naar Vlissingen.

De verplaatsing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen was vorig jaar nog een hot item op de Heuvelrug, waarvan het gemeentebestuur lang en tevergeefs vocht om de kazerne in Doorn te houden.

Inmiddels wordt gewerkt aan plannen voor de toekomst van het mariniersterrein na 2017, nu dus na 2019. Daarnaast lobbiet het gemeentebestuur voor compensatie, omdat het vertrek van de mariniers een gevoelige klap zou zijn voor de Heuvelrugse economie.

De strofe uit de brief (voor gehele brief hier klikken):

'In zijn brief over de behoeftestelling Marinierskazerne Zeeland van 31 augustus 2012 (Kamerstuk 33 358, nr. 1) heeft mijn ambtsvoorganger u gemeld dat de kazerne volgens de planning midden 2017 in gebruik kan worden genomen. Deze planning weerspiegelde de inzet om op zo kort mogelijke termijn over de nieuwe kazerne te kunnen beschikken. Dat is onder meer van belang omdat de woon-, leef- en werkomstandigheden op de Van Braam Houckgeestkazerne door achterstallig onderhoud en ruimtegebrek te wensen overlaten. Die situatie moet niet langer duren dan strikt noodzakelijk.

Sinds de afronding van de parlementaire behandeling in februari 2013 is het nodige gebeurd, zoals de uitvoering van de Public Private Comparator en de herijking van de behoeftestelling als gevolg van de nota In het belang van Nederland. De komende tijd wordt de juiste inpassing van de verschillende functionaliteiten van de kazerne in het terrein verder uitgewerkt. Ook dat vergt tijd. Volgens de nog voorlopige projectplanning kan de ingebruikneming van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in het vierde kwartaal van 2019 beginnen.'