Stellingen GR 2014

Stelling 13: Zwembad open, zwembad dicht

Nog zeventien dagen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hillridge helpt jullie vandaag met een helaas wat achterhaalde stelling, met daarom antwoorden waar je alle kanten mee op kunt: Een nieuw zwembad moet De Zwoer (Driebergen) en het Woestduinbad (Doorn) vervangen.

De zwembaddiscussie speelt in alle gemeenten, dus ook op de Heuvelrug. Het is handig als alle mensen leren zwemmen, en dat mensen blijven sporten, maar zwembaden zijn toenemend duur in onderhoud, terwijl er steeds minder mensen komen zwemmen. Er moet dus steeds meer publiek geld bij. In Driebergen bijvoorbeeld bijna een miljoen per jaar.

Daarom was er het plan de zwembaden in Doorn en Driebergen te sluiten, de grond eronder te ontwikkelen en met het geld dat zulks opbrengt elders een gezamenlijk zwembad te bouwen. Voortschrijdend inzicht heeft dat plan de motteballen ingeduwd; ten eerste draait het Driebergse zwembad sinds er een commerciele exploitant op zit steeds beter, ten tweede wil het Revius Lyceum bij nader inzien toch niet meewerken aan het gezamenlijke zwembad, ten derde levert de grond onder de Zwoer (Driebergen) en Woestduin (Doorn) waarschijnlijk niet op wat men er ooit van verwachtte.

Met die ontwikkelingen in het achterhoofd antwoorden de politieke partijen inmiddels geheel divers op de vraag: Een nieuw zwembad moet De Zwoer (Driebergen) en het Woestduinbad (Doorn) vervangen.

(NB. Het zwembad figureert weer prominent in de afgelopen donderdag vrijgegeven bezuinigingsmogelijkheden. Die vind je onder de antwoorden, omdat ook de politieke partijen hier nog niet op hebben kunnen reageren.)

SP: Oneens
Zwembaden zijn essentiële voorzieningen voor sport, ontspanning en zwemles. Een nieuw zwembad is gezien het huidige budget onbetaalbaar.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Wij steunen de exploitant die mogelijkheden ziet om de baden goedkoper te onderhouden en open te houden.

D66: Eens
D66 is van mening dat beide zwembaden aan het eind van de levensduur zijn, met name als wordt gekeken naar de duurzaamheid. Investeren in een nieuw, gezamenlijk, duurzaam zwembad betekent verstandig omgaan met gemeenschapsgeld en met het milieu.

CU: Oneens
We willen een pas op de plaats als het gaat om nieuwbouw van een zwembad en doorgaan met de bestaande baden als dat voordeliger is en ook reëel mogelijk is.

VVD: Eens
Er moet één nieuw overdekt zwembad komen als De Zwoer en het Woestduinbad 'op' zijn.

CDA: Eens
Het CDA vindt dat er een overdekt zwembad in de gemeente moet blijven.

SGP: Geen van beide
Beide zwembaden zijn aan het eind van hun economisch leven, maar de SGP wil wel de juiste prioriteiten binnen de gemeente gesteld zien. In het huidige economische klimaat moet je telkens nagaan of je met de huidige situatie nog voort kunt of moet investeren in verandering of vernieuwing. Volgens de SGP zijn de zwembaden nog niet aan de beurt.

BVH: Oneens
Zwoer renoveren.

 

Uit de bezuinigingsvoorstellen

Beperking van het aantal zwembaden/ voorzetting concessie met externe marktpartij
Onze gemeente heeft drie zwembaden, twee binnenbaden (Driebergen-Rijsenburg en Doorn) en één
buitenbad in Leersum. De jaarlijkse kosten voor de instandhouding van de genoemde zwembaden bedragen
op dit moment 1.100.000. Vanaf 2018 bedragen de lasten nog € 837.000, omdat een nieuw te bouwen
zwembad leidt tot een besparing van € 263.000. Heroverweging van het besluit om in 2018 een nieuw
zwembad te bouwen leidt vanaf 2018 tot een lagere last van € 600.000 per jaar. In die situatie blijft uitsluitend
het Bosbad in Leersum nog in gebruik en worden de zwembaden Woestduin en De Zwoer gesloten. Een
alternatief voor deze variant is voortzetting van de concessie voor zwembad De Zwoer door een externe
marktpartij. In dat geval kan mogelijk ook sprake zijn van een besparing.