Stellingen GR 2014

Stelling 14: Verzamelscholen, of niet.

Bijna op de helft. Vandaag stelling numero 14, weer een echte zondagsstelling: Openbare scholen en christelijke scholen moeten samengaan om sluiting te voorkomen.

Jullie krijgen steeds minder kinderen, daarom krimpen de (basis)scholen. De komende jaren zelfs met 25%, waardoor de bedrijfsvoering van sommige scholen in het geding is. Scholen zijn elkaar daarom al in toenemende mate aan het beconcurreren, bijvoorbeeld met speciale programma's voor hoogbegaafden, of met niet altijd even frisse verdachtmakingen. De bestaanszekerheid van de meeste scholen is in elk geval onzeker.

De gemeente investeert tegelijkertijd fors in nieuwbouw voor scholen, waarbij het die scholen graag onder een en hetzelfde dak brengt, uit kostenoverwegingen. Vooral in Doorn (twee protestantse samen met een katholieke school) en Driebergen (openbaar samen met protestant, en openbaar met bijzonder) staan die verzamelscholen op de planning.

Samengaan is geen fusie. Maar daar zijn ouders wel bang voor. Bovendien bestaat de vrees dat het verdwijnen van kleine scholen uit de wijk de leefbaarheid aldaar geen goed doet, iets wat speelt in de ruzie rond de Leersumse school Hoeksteen (protestant met protestant. 

Dat terzijde, ter achtergrond. De stelling: Openbare scholen en christelijke scholen moeten samengaan om sluiting te voorkomen.

CU: Oneens
Wij vinden het belangrijk dat ouders kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis. Dus geen gefuseerde scholen, met verschillende levensovertuigingen. Als scholen dreigen te moeten sluiten door een tekort aan leerlingen, dan is het zaak te kiezen voor maatwerk, en samenwerking te zoeken met verwante voorzieningen, zoals kinderopvang, zorg- en buurtcentra. Als leerlingen van ver moeten komen en vervoer nodig hebben, mag van hun ouders daarvoor naar draagkracht een eigen bijdrage worden gevraagd.

CDA: Oneens
Het CDA is tegen verplichte fusies maar we vinden wel dat er in ieder dorp minimaal één basisschool moet blijven.

SGP: Oneens
De identiteit is een van de belangrijkste bestaansgronden van een school, maar tevens ook een zaak waar de Overheid van weg moet blijven. Veel onderwijsaspecten zijn daar van afgeleid en komen in het gedrang als de gemeente samengaan zou dwingen. Er zijn meerdere mogelijkheden om met behoud van identiteit scholen open te houden en de SGP zal zich daar indien noodzakelijk hard voor maken, ook in kleine dorpen.

SP: Oneens
De SP vindt keuzevrijheid voor ouders en kinderen erg belangrijk. Bij fusies valt er niet zoveel meer te kiezen. Bovendien wil de SP openbaar onderwijs in elk dorp behouden.

BVH: Eens
Eens.

VVD: Eens
Samengaan binnen één huisvesting kan kosten besparen.

GroenLinks/PvdA: Eens
Uiteraard. Om te beginnen bij nieuwbouw en herbouw van scholen.

D66: Eens
Een school bereidt voor op deelname aan de samenleving van de toekomst. Daar moet je jong mee beginnen. Leren samenleven met andersdenkenden is een belangrijke pedagogische opdracht. Als twee scholen door teruglopend leerlingenaantal te klein en onrendabel worden, staan ze samen sterker voor de toekomst. Liever een middelgrote school van hoge kwaliteit dan twee scholen met slechts enkele 'plofklassen'.