Stellingen GR 2014

Stelling 15: Megastallen?

We zijn op de helft van de reeks van 30 stellingen die je moeten helpen bij je stembusgang. Vandaag stelling nr 15: Er mogen geen megastallen in de gemeente komen.

Toch wel actueel, vanwege de mogelijke komst van https://hillridge.nl/dorp/drn/413-leefbaar-doorn-bang-voor-969-varkens, waartegen de vereniging Leefbaarheid Doorn de komenden weken zo heftig protesteert. Elders langs de periferie van de Heuvelrug groeien de stallen ook gestaag in omvang, omdat boeren zeggen anders het hoofd niet boven water te kunnen houden. Zijn dat megastallen? Waar ligt de grens?

SGP: Geen van beide
De locatie, maar ook de grootte en vorm van stallen moeten passen in de omgeving en de SGP wil niet vooraf en niet zonder meer uitbreiding van agrarische bedrijven tegenhouden. Zorgvuldige afweging van belangen en toetsing aan de bestaande regelgeving moeten de basis zijn van oordeelsvorming.

CDA: Oneens
Het CDA vindt ontwikkeling van agrarische bedrijven essentieel voor het voortbestaan van de agrarische sector. Bovendien is de definitie van megastallen ons niet bekend.

BVH: Eens
Onaanvaardbare aantasting agrarisch gebied.

CU: Eens
De ChristenUnie biedt ruimte aan boeren en tuinders en zet daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw. Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor schaalvergroting als deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap. Een megastal past niet in dit plaatje.

GroenLinks/PvdA: Eens
Wij willen kleinschaliger veeteelt en landbouw en meer lokale verkoop van streekgebonden producten. Megastallen veroorzaken industrieel dierenleed, milieuschade en verwoesten het landschap.

D66: Eens
In de mooiste gemeente van Nederland horen geen kolossale gebouwen die de rechten van dieren aantasten!

SP: Eens
In megastallen vindt een hoop dierenleed plaats, de SP wil daarom geen megastallen in de gemeente.

VVD: Eens
Megastallen passen niet bij het landelijke karakter van onze gemeente.