Z-GR 2014

VVD-kopman Jorg neemt afstand van VVD-college

In een ingezonden brief neemt VVD-lijsttrekker Rob Jorg afstand van het gemeentebestuur in het dossier Maarns raadhuis. Jorg suggereert zelfs dat er onderzoek kan worden gedaan naar 'de schijn van vriendjespolitiek of juridisch onjuist handelen'.

Vorige week liep het voorstel van wethouder Homan om het Maarns raadhuis te verkopen aan 'partij C' schipbreuk. Twee insprekers -beiden betrokken bij de verkoop- betoogden dat de manier waarop de verkoopprocedure is doorlopen het daglicht maar moeilijk kan verdragen, waarop burgemeester Naafs met instemming van de gemeenteraad het voorstel schielijk van de agenda afvoerde.

Volgens Rob Jorg -die al eerder afstand nam van de handelwijze van het door de VVD-gedomineerde college– ligt het probleem in 'de zeer slechte communicatie' van de gemeente jegens de betrokken partijen. Volgens Jorg moet ieder verkoopproces 'juridisch correct en eerlijk worden doorlopen'. Jorg neemt zelfs een voorschot op een mogelijk onderzoek naar de gang van zaken. 'En dat zelfs de schijn van vriendjespolitiek of juridisch onjuist handelen wordt vermeden en eventueel onderzocht.'

Jorg constateert verder dat de betrokken stichting Vrienden van Raadhuis Maarn niet netjes en tijdig is geinformeerd en besluit zijn brief met een wens: 'Ik hoop in de komende raadsperiode, samen met de nieuwe raad, actief te kunnen werken aan nieuwe wegen om het betrekken van inwoners bij het maken van plannen te verbeteren,' aldus Jorg in zijn brief.

In een overhaaste poging dossiers voor het vertrek van het huidig college door de raad te loodsen lopen brugemeester en wethouders de laatste weken al vaker in de problemen. Twee weken geleden voerde de gemeenteraad een voorstel af van wethouder Verhoef, die het Driebergse natuurgebied De Woerd aan een particulier wilde verkopen. Gisteren werd de aankoop van grond voor een nieuwe brandweerkazerne na vraagtekens bij de gemeenteraad inderhaast van de agenda afgevoerd.