Stellingen GR 2014

Stelling 16: Bedrijventerrein Leersum

Nog twee weken tot je moet weten welk hokje rood te krassen. Nog 14 stellingen om je daarbij te helpen. Vandaag nr 16: Bedrijventerrein Leersum mag worden uitgebreid.

Eigenlijk gaat het om het Amerongse bedrijventerrein, dat tegen een helling van de Heuvelrug aan ligt. Daar wordt een stukje van twee hectares tegenaan geplakt, om bedrijven uit de dorpskern van Leersum te verplaatsen. Hun plaats moet dan worden ingenomen door woningen. Het bedrijventerrein krijgt bovendien een groenstrook, om het aan het zicht te onttrekken.

Dat was het plan, een dozijn of meer jaar geleden. Intussen is een onbekend aantal van die bedrijven verhuisd naar elders, failliet of bezig met andere plannen. Wat er rest aan gegadigden voor het bedrijventerrein is meer dan genoeg, zegt wethouder Homan, maar het lijstje moet om onduidelijke redenen geheim blijven, wat de discussie niet eenvoudiger maakt.

Bovendien liggen Leersumse plannen voor woningbouw redelijk stil, en is het de vraag of de leegkomende plekken wel bebouwd zullen worden. Verder rijst de vraag of bedrijvigheid wel per se dorpskernen uit moet. Soms is die bedrijvigheid -mits schoon- juist goed voor de leefbaarheid.

Tot slot blijkt op het bestaande Amerongse bedrijventerrein een hectare aan bedrijfsgebouwen leeg te staan. Tegenstanders vragen zich af of het wel nodig is nog een mooi stukje Heuvelrughelling op te offeren. Op het perceel leeft ook nog een dassenfamilie. Natuurbeschermers zijn daarom tegen de beslissing om het bedrijventerrein uit te breiden -want die beslissing is in principe al genomen– in beroep gegaan. 

Op de achtergrond speelt de vermeende wrijving tussen 'ondernemers' en de gemeente, die steevast onderaan eindigt op lijstjes ondernemersvriendelijkheid. De gemeenteraad hanteert de eigen regels tegenwoordig daarom maar wat soepel, zoals ook gisteren bleek bij de goedkeuring van het Maarsbergse bedrijventerrein.

Dan nu de stelling: Bedrijventerrein Leersum mag worden uitgebreid.

SP: Oneens
De SP wil dat de realisatie van het bedrijventerrein Leersum wordt teruggedraaid en dat door herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen, daarmee zal er voldoende ruimte zijn om bedrijven uit de dorpen te huisvesten. Bovendien wil de SP de Ameronger Enk, wat een zeldzaam stuk natuurgebied is, behouden.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Nee. Dit is een ongewenste aantasting van een waardevol natuurgebied. Natuurwaarden horen hier voorop te staan.

D66: Eens
Aangetoond is dat er behoefte bij Leersumse ondernemers is aan een bedrijventerreinen zodat ze kunnen verhuizen uit de kern van Leersum. De gemeente kan overlast veroorzakende bedrijven uitplaatsen en op de vrijkomende plekken huizen bouwen. Voor de toekomst van de voorzieningen in Leersum is woningbouw voor jonge gezinnen en starters noodzakelijk, binnen de 'rode' contouren.

CU: Oneens
De ChristenUnie zet zich liever in voor herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen dan voor uitbreiding daarvan of de bouw van nieuwe, om de natuur te ontzien. Wij stimuleren samenwerking tussen ondernemers op een terrein, zodat uitbreiding wellicht niet nodig is. Bovendien geloven wij dat de economie steeds meer een diensten- en netwerkeconomie wordt van MKB-bedrijven en ZZP-ers, die wel gezamenlijke faciliteiten, maar niet zozeer een bedrijventerrein nodig hebben.

VVD: Eens
Het bedrijventerrein Leersum lost overlast in de kern van Leersum op. Door de aanleg van een natuurzone om het nieuwe bedrijventerrein worden dit terrein en het bedrijventerrein Amerongen aan het oog onttrokken

CDA: Eens
Het CDA vindt het zeer belangrijk dat ondernemers uit onze gemeente de ruimte hebben om te ondernemen.

SGP: Eens
Voor een gezonde gemeente is de economische bedrijvigheid van groot belang. Werkgelegenheid wordt gediend door het Midden en Kleinbedrijf, dat letterlijk en figuurlijk de ruimte moet krijgen binnen onze gemeente, liefst op fietsafstand aan de dorpsrand.

BVH: Oneens
Mag niet!!!!