Politiek

Zeer slechte communicatie verkoop Raadhuis Maarn

(ingezonden door Rob Jorg)

Zeer slechte communicatie over verkoop voormalige Raadhuis Maarn.
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 februari bleek dat de Stichting Vrienden Raadhuis Maarn zeer boos is op de gemeente vanwege de voorgenomen verkoop van het voormalige raadhuis. Doordat het onderwerp van de agenda van de raadsvergadering is gehaald hebben de verschillende partijen niet meer duidelijk kunnen maken wat hun mening is. Graag geef ik hierbij mijn visie.
Zoals de raad heeft aangegeven, moeten sociaal maatschappelijke evenementen zoals de 4 mei herdenking, de inhuldiging van Sinterklaas, de viering van Koningsdag en het sluiten van huwelijken in het voorste deel van het voormalige raadshuis kunnen blijven plaatsvinden. Dat dient juridisch keihard te worden overeengekomen met de koper van dit gebouw.
Daarnaast hoort het college ervoor te zorgen dat de opdracht van de raad, om dit gebouw te verkopen, op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Dat betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de opbrengst van de verkoop maximaal is onder de voorwaarde dat de eerder genoemde sociaal maatschappelijke functies juridisch zijn gegarandeerd. Tevens denk ik te mogen verwachten dat ieder verkoop proces juridisch correct en eerlijk wordt doorlopen, dus ook in dit geval en dat zelfs de schijn van vriendjespolitiek of juridische onjuist handelen wordt vermeden en eventueel onderzocht.
Ik kan helaas niet anders dan vaststellen dat de communicatie tussen de gemeente en de Stichting Vrienden Raadhuis averij heeft opgelopen. Dit blijkt overduidelijk uit hun boosheid. Tegelijk begrijp ik dat bij een verkoop proces waarbij 4 potentiele kopers zijn betrokken, derden (zoals de stichting) niet kunnen mee onderhandelen en er ook zaken in beslotenheid moeten kunnen worden afgehandeld. Het is te betreuren dat de stichting niet netjes en tijdig is geïnformeerd over de voortgang en uitkomst van de verkoop. Ik hoop in de komende raadsperiode, samen met de nieuwe raad, actief te kunnen werken aan nieuwe wegen om het betrekken van inwoners bij het maken van plannen te verbeteren.

Rob Jorg
Lijsttrekker VVD