Politiek

‘Gemeente kan obstakels in jeugdzorg aanpakken’

Persbericht ingezonden door GroenLinks/PvdA

28 februari 2014

‘Gemeente kan obstakels in jeugdzorg aanpakken’
GroenLinks/PvdA ging deze week op werkbezoek bij Beukenrode Onderwijs in Doorn, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Na de voorlichting over de specifieke werkwijze en structuur van dit onderwijs voor leerlingen die eerder gedragsmatig zijn vastgelopen in het ‘gewone’ onderwijs, gaf directeur Kees de Bruin nog een politiek boodschap mee.
‘Straks krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Daar valt een hoop te verbeteren, in het belang van jongeren die het hardst hulp en steun nodig hebben. Jullie willen niet weten hoeveel uren ik moet vergaderen over budgetten om te zorgen dat een klasje ex-dakloze jongeren weer went aan een schoolritme. Beukenrode Onderwijs werkt samen met een organisatie die dakloze jongeren weer op het spoor helpt. Dat valt formeel onder de zorg en moet dus ook betaald worden uit zorgbudgetten. Maar wij vallen onder onderwijs, en moeten ons geld uitgeven aan onderwijs sec en eigenlijk niet aan samenwerkingsprojecten die uit zorg én onderwijs bestaan. Zo wordt dit broodnodige werk eigenlijk vooral ontmoedigd. Het zou fijn zijn als de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente een eind kan maken aan deze gekheid’, aldus Kees de Bruin.
De GroenLinks/PvdA-delegatie vond het inspirerend te horen hoe deze vorm van speciaal onderwijs met behulp van een uniek klimaat van opleiden en opvoeden tot mooie resultaten komt en vooral tot zeer tevreden leerlingen en ouders. ‘Onze leerlingen gedijen bij structuur’, zegt Kees de Bruin, en dat bieden we dus consequent.