Agenda

Lezing Burgerkracht: 5 maart in Driebergen

(Ingezonden door Wilma Hielema)

Lezing Burgerkracht door Jos van de Lans: 5 maart in Driebergen

Op uitnodiging van GroenLinks en PvdA Utrechtse Heuvelrug en Zeist komt cultuurpsycholoog en journalist/publicist Jos van der Lans naar Driebergen.

Jos van der Lans, eerste kamerlid voor GroenLinks tot 2007, schrijft en publiceert over sociale vraagstukken. Zijn meest recente boeken gaan over 'decentralisatie en het veranderende politieke landschap' én over 'Sociaal Doe het Zelven; de idealen en de politieke praktijk'. Dit is een inspirerende en leerzame verkenning van twee werkelijkheden: die van de vitaliteit van de samenleving en die van de complexiteit van het openbaar bestuur. En van de poging om deze bij elkaar te brengen.

In zijn lezing zal van Jos van der Lans ingaan op de kansen en obstakels die hij ziet in de realisatie van sociale idealen, van politieke praktijk naar burgerkracht in dorp of wijk. Ook vertelt hij over zijn verkenning van het veranderende politieke landschap. Door de grote decentralisaties krijgen gemeenten voor het eerst in de geschiedenis van de verzorgingsstaat echt iets te zeggen over welzijn en zorg. De beweging van burgers die met lokale initiatieven het heft in eigen hand nemen groeit. Burgers en gemeente komen in een nieuwe verhouding tegenover elkaar te staan. Waar liggen de grenzen, welke rol is er voor professionals en bestuurders? Interessante vragen waarop we in de lezing van Jos van der Lans of de discussie met hem na de pauze antwoorden hopen te krijgen.

Ook de wethouders Bodes de Vries van Zeist en Tim Verhoef van Utrechtse Heuvelrug zullen een korte inleiding verzorgen over de ervaringen met dorpsgericht werken in de beide gemeenten.

De avond wordt gehouden op 5 maart in de eurowinkel van St. VluchtelingKinderen aan de Bosstraat 1 te Driebergen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur zal de avond worden geopend. Alle inwoners van Zeist en Utrechtse Heuvelrug zijn van harte welkom!