Stellingen GR 2014

Stelling 17: De tegenprestatie

Nog precies twee weken en je moet kiezen: de politieke partij van je dromen! Vandaag een echte woensdagstelling: Mensen met een bijstandsuitkering moeten een tegenprestatie leveren, bijvoorbeeld als verkeersregelaar of klusjesman op sportvelden.

Niet ver van waar Hillridge woont ligt de Rosariumlaan; aangelegd in de jaren dertig, jawel: door werklozen. Citaat: 'Kosten: fl 19.000. De grote werkloosheid drukte zwaar op de gemeentelijke financiën, de 'ondersteuning der werklozen' besloeg bijna een kwart van de gemeentelijke uitgaven … Dus was alle aanvullende werkgelegenheid meer dan welkom. Een rijksdaalder per dag kon het werkvolk aan deze laan verdienen.' (BronHeg en Steg, via Heuvelrugnieuws).

De landelijke overheid heeft 'de tegenprestatie' teruggebracht, de lokale overheid mag dat vervolgens uitvoeren. In die uitvoering kun je varieren van streng tot lankmoedig tot creatief. Vandaar dat de stelling best past bij gemeenteraadsverkiezing, hoewel de partijen hierondre niet echt een lokaal antwoord geven. O, en ook nog de kanttekening dat gemeentes hun werklozen graag outsourcen, in Heuvelrugs geval aan de RWDI, een zogenaamde 'gemeenschappelijke regeling'. 

Genoeg achtergrond, nu de stelling: Mensen met een bijstandsuitkering moeten een tegenprestatie leveren, bijvoorbeeld als verkeersregelaar of klusjesman op sportvelden.

D66: Eens
D66 heeft het motto: 'je mag alles doen, behalve niets'! Het leveren van een tegenprestatie is goed voor de sociale contacten en voor de zingeving van mensen! Iets doen voor een ander geeft betekenis aan je leven! Daarnaast kan het een mooie opstap zijn naar een betaalde baan.

VVD: Eens
Een tegenprestatie moet wél vooral zijn gericht op een terugkeer van de bijstandsgerechtigde naar een betaalde baan. Het inzetten van een bijstandsgerechtigde voor een tegenprestatie moet er niet toe leiden dat anderen hun baan verliezen.

CDA: Eens
Het CDA vindt dit een heel mooie tegenprestatie voor mensen die, al dan niet noodgedwongen, gebruik maken van ons sociale vangnet. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten want er is een groot gebrek aan vrijwilligers.

SGP: Eens
Een tegenprestatie is, rekening houdend met de individuele omstandigheden, om meerdere redenen wenselijk: de eigen waarde en de eigen verantwoordelijkheid én iemands plaats in de samenleving worden bevorderd.

BVH:Oneens
Niet moeten/geen dwang.

SP: Oneens
De SP wil mensen met een bijstandsuitkering wel de ruimte geven om vrijwilligers werk te verrichten. Maar iemand die verplicht werkzaamheden verricht is niet gemotiveerd. Bovendien zorgt deze verplichting vaak voor verdringing van bestaande banen.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Wij willen geen verplichting. Mensen via vrijwilligerswerk en stages begeleiden naar een kansrijker positie op de arbeidsmarkt juichen wij toe.

CU: Oneens
De ChristenUnie wil geen verplichte tegenprestatie, maar ziet meedoen wel als een kans of een uitdaging. Het beleid moet erop worden gericht om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen zich in te zetten voor de samenleving, dat te stimuleren of waar mogelijk te belonen. Vrijwilligerswerk heeft het meeste effect als zowel de vrijwilliger als de ontvangende organisatie daar blij mee is. Dat verhoogt de kans op succes en daadwerkelijke maatschappelijke participatie.