Politiek

Raad zet inwoners van Maarsbergen in de kou !

(ingezonden door Sybe Streekstra)

Raad zet inwoners van Maarsbergen in de kou !

Wanneer in de raad gesproken wordt over integraal en duurzaam dan moet de burger extra opletten. Niemand weet wat integraal precies inhoudt en evenmin wat duurzaam precies is. 29 leden in de raad dus ook 29 verschillende meningen en dus ook 29 keer gezwets.

Tijdens de behandeling van de integrale gebiedsontwikkeling Maarsbergen-Oost bleek dit weer duidelijk. Laten we even bij het begin beginnen. De gemeente wilde al enkele jaren geleden dat het industrieterrein in Maarsbergen uitgebreid moest worden. Een bedrijf met de naam Wolfswinkel zag zijn kans op uitbreiding en kocht een verlopen camping terrein. Z’n goed recht. Maar dan begint het glijden.

Er komt een haalbaarheidsonderzoek, is het haalbaar dat er een terrein komt en is ook de financiering haalbaar. In opperste wijsheid besluit de raad dat er gezamenlijk iets gedaan moet worden en de kosten van dit onderzoek zullen worden gedeeld. Wolfswinkel de helft en gemeente de andere helft. Na afloop van een bijeenkomst in Maarsbergen waar plannen over de tafel gaan en ideeën worden geuit is er na afloop een drankje, aangeboden door Wolfswinkel. Plan wordt verder uitgewerkt en komt allereerst in de commissie. Er komt een prijskaartje aan te hangen en dan blijkt dat er kosten gemaakt moeten worden door de gemeente om een en ander te ontsluiten. Dat schiet vele leden in het bekende verkeerde keelgat. Wegen moeten worden aangepakt zoals de Griftdijk waar een prijskaartje aanhangt dat niet gering genoemd mag worden en dat zou de gemeente op voorstel van de Wethouder Homan moeten betalen. Bovendien is er groot verschil van mening omtrent het aantal woningen dat als kostendrager dienst moet gaan doen. Het CDA stelde zich ten aanzien van het aantal maximaal op terwijl de VVD een minimale bebouwing wenste.

Dan komt uiteindelijk het voorstel in de raad en dan is er iets merkwaardigs te bespeuren. Het CDA blijft vasthouden aan het maximale aantal woningen met een duidelijke sociale component en de VVD aan een beduidend lager aantal. Uiteindelijk wordt er een compromis bereikt, nou ja er wordt gestemd over een compromis waar damp vanaf komt. CDA stemt in met het compromis uit de coalitie met slechts een gering aantal woningen en valt van het geloof af met betrekking tot de sociale woningen en kiest de zijde van de fa. Wolfswinkel.

De ontsluiting wordt op voorstel van de wethouder Homan via de Haarweg gekozen!! De weg zou daar uitstekend geschikt voor zijn en dan behoefden andere wegen niet te worden gereconstrueerd. Dit ongelooflijke voorstel, er was een moeizaam compromis bereikt met de inwoners van Maarsbergen waarbij de Haarweg niet zou gaan dienen als ontsluiting, wordt geaccordeerd. Maarsbergers krijgen dit zo maar over zich heen!
Niks geen overleg ! We belijden bruggenbouwers te zijn met de mond maar dat doen we niet voor de inwoners van Maarsbergen. Die geven we een tik op de neus.

Letterlijk op de neus want het vrachtverkeer op de Haarweg kun je over enige tijd wel ruiken. Wanneer de provincie de ontsluiting via de Haarweg niet goedkeurt dan draaien wij, u en ik, op voor de kosten van de ontsluiting die dan elders moet komen.
Zo stapte de raad op verzoek van de coalitie VVD/GL-PvdA/D66 in een open einde financiering waar maar een zeer gering aantal mensen beter van wordt. Gelukkig waren er ook tegenstemmers die van oordeel waren dat gezien de reactie uit de bevolking het zogenaamde haalbaarheidsonderzoek bij lange nog niet was afgerond.

Sybe Streekstra, fractievoorzitter Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug