Heuvelrug

Geld is op. Ook na bezuinigen nog rode cijfers

674

De gemeente Heuvelrug zit op zwart zaad, en bezuinigen is onontkoombaar. Maar ook al die bezuinigingen samen leveren niet genoeg op, daarna rest nog een tekort. Alleen belastingverhoging biedt soelaas.

Dat schrijven ambtenaren financien deze week in een brief aan de gemeenteraad. Volgens de ambtenaren heeft Heuvelrug 'een onbenutte belastingcapaciteit van € 3.700.000. Hiermee staan we op de 2e plaats binnen de provincie Utrecht. We hebben dus een hoge onbenutte belastingcapaciteit ofwel de tarieven van de onroerendzaakbelasting zijn laag in verhouding tot de waarde van het totale vastgoed in de gemeente,' aldus de brief.

De tekorten lopen op van €2,8miljoen in 2015 naar €3,7 miljoen in 2018, dat is ongeveer 3% van de totale begroting van ongeveer €90 miljoen. Opvallend is dat alle bezuinigingen samen de rode cijfers nog niet wegpoetsen. In 2015 rest dan nog een tekort van €400.000, in 2016 € 80.000, in 2017 €173.000. Pas in 2018 -wanneer contracten met de eventueel af te stoten bibliotheek en zwembaden aflopen- kan de gemeente in theorie zwarte cijfers schrijven.

Het sluiten van zwembaden en bibliotheek levert dan €1,3 miljoen op. Op het lijstje met mogelijke bezuinigingen figureren verder veel welzijnsposten, en bezuinigingen op zorg, jeug- en jongerenwerk en cultuur. Ook kan er bezuinigd worden op het rioleringsplan (€300.000) en wegenonderhoud (€100.000). Verder noemen de ambtenaren het afzien van het bouwen van nieuwe scholen, maar dat wordt niet becijferd met een getal.

Anderszijds is er een lijst met inkomstenverhogingen, zoals parkeerbelasting, het verkopen van snippergroen (door inwoners reeds in bezit genomen gemeenteperkjes: €273.000) en de verkoop van overbodig vastgoed, ditmaal in een enkel pakket, omdat de huidige verkoop niet erg vlotten wil. Ook steken de net afgestemde invoering van buitenreclame (€50.000) en de reclamezuil (€25.000) weer de kop op.

Maar de grootste inkomstenverhoging is een belastingverhoging. Een verhoging van 10% zou €865.000 opleveren, de maximale verhoging van 45% zelfs €3,9 miljoen. Elke 10% verhoging doet de kosten voor een gemiddeld gezin met €45 per jaar toenemen. De gemiddelde last (huis met OZB-waarde drie ton) bedraagt nu €314.

Volgende week kiezen inwoners een nieuwe gemeenteraad, maar belastingverhoging is nog geen erg hot item in de verkiezingsstrijd. In een stelling van de stemwijzer wijzen vijf partijen een belastingverhoging af. Alleen Christenunie, SP en PvdA/Groenlinks sluiten een belastingverhoging niet bij voorbaat uit. Zie die stelling plus de antwoorden hier, op Hillridge.)

Opvallend in het lijstje is het ontbreken van bezuinigingen in de eigen organisatie. Volgens burgemeester Naafs komen die vanzelf ter sprake wanneer de nieuwe gemeenteraad de mogelijke bezuinigingen afloopt. 'Dat kan consequenties hebben voor de formatie omvang van deze gemeente. Maar dat kunnen we nu nog niet in kaart brengen.'

Autonome bezuinigingen in de eigen organisatie -bijvoorbeeld door het werk met 3% minder mensen te doen- zijn volgens Naafs niet mogelijk. 'Zo simpel werkt het natuurlijk niet helemaal. Die discussie zal ongetwijfeld gevoerd worden, maar dan taakgerelateerd. We zijn al niet erg breed bemenst, en we krijgen er ook nog taken bij, door de transities.' Een loonsverlaging van 3% is al helemaal onmogelijk, zegt Naafs: 'Dat kan wettelijk niet. Dat is allemaal dichtgeregeld.' 

In de vorige bezuigingsronde in 2012 liet de gemeente een kleine dertig fte gaan, met name in de buitendienst. In een rapport dat onlangs verscheen wordt geconcludeerd dat de gemeente nu een gemiddeld aantal ambtenaren heeft, met daarin een oververtegenwoordiging van managers en leidinggevenden.