Heuvelrug

Heuvelrug: geen geld meer voor onderhoud wegen

De reconstructie van de Driebergse Hoofdstraat legt zo'n beslag op de begroting dat voor alle andere wegen te weinig geld is, schrijft een ambtenaar aan de gemeenteraad. En er moet nog verder bezuinigd worden.

Vorige maand besloot de raad tot een reconstructie van de Driebergse Hoofdstraat. Het oorspronkelijke plan om de straat voor € 4,3 miljoen op te knappen werd door een ongeruste gemeenteraad te elfder ure gehalveerd. Maar ook voor de goedgekeurde investering van € 2 miljoen blijkt er eigenlijk geen geld te zijn, schrijft een ambtenaar deze week.

De twee miljoen voor de Hoofdstraat -gespreid over 2015 en 2016- wordt gehaald uit een bestaand potje voor investeringen, waarin jaarlijks € 2,25 miljoen zit. Met de helft daarvan wordt een programma afgewerkt voor de vervanging van wegen waar ook het riool wordt vervangen. De andere helft is bestemd voor groot onderhoud aan wegen, maar dat is nu zo goed als op: 'Wij verwachten dat dit bedrag in beide jaren – maar met name in 2015 – te laag is om de nodige werkzaamheden uit te kunnen voeren,'  aldus de ambtenaar in zijn brief.

De brief is geen verrassing. Naast de Hoofdstraat heeft de gemeente ook € 2,75 uitgetrokken om de tunnel in Maarsbergen te verlengen, op verzoek van de Maarsbergse gemeenschap. Nog eens € 1,75 miljoen voor een rondweg om Maarsbergen -nodig voor de ontsluiting van een bedrijventerrein-  kwam er uiteindelijk niet; de bedrijfswagens blijven daarom voorlopig door Maarsbergen rijden, als de provincie dat goed vindt. Mocht die toch vasthouden aan de harde voorwaarde voor ' een goede ontsluiting', dan zal de € 1,75 miljoen alsnog op tafel moeten komen.

Dat komt dan bovenop een jaarlijkse bezuinigingsopgave die stijgt naar € 3,75 miljoen in 2018. Om dat bedrag op te hoesten wordt opnieuw voorgesteld om een ton per jaar te besparen op ander potje voor wegenonderhoud. Vorig jaar werd er al een kleine drie ton op bezuinigd, er zit nu nog half miljoen in. 'Een deel van deze bezuinigingen moet in de komende jaren nog gerealiseerd worden en de effecten daarvan zijn op dit moment dan ook nog niet zichtbaar in de samenleving. Ondanks dit gegeven nemen wij wel de mogelijkheid op voor een verdere bezuiniging voor een maximaal bedrag van € 100.000 per jaar vanaf 2015,' schrijft de gemeente in de jongste bezuinigingvoorstellen