Stellingen GR 2014

Stelling 19: Welstand opheffen

Nog elf dagen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag stelling 19: De gemeente moet de welstandstoets opheffen.

Opnieuw een stelling die eigenlijk al achterhaald lijkt, omdat Welstand Midden Nederland (Welmon) binnenkort opgaat in Landgoed Erfhuis Utrecht (LEU), dat al eerder een fusie was van Landschapsbeheer -die zich bekommerde om het natuurlijke landschap- en Erfgoedhuis -dat zich bekommerde om het stenen erfgoed. En de verwachting is dat het LEU binnen niet al te lange tijd opgaat in de grotere organisatie van het Utrechts Landschap.

Maar dat gaat over de organisatie, en daar gaat de stelling niet over. De stelling gaat over de regels voor mooi, en die roepen vaak vragen op. Nu is het zo dat als een ambtenaar zich bij het bekijken van een bouwaanvraag op het hoofd krabbelt hij de hulp van een adviseur Welmon inroept. Die moet vervolgens bepalen of de bouwtekening 'past' in de omgeving, en voldoet aan de regels die de gemeente heeft gesteld in de gemeentelijke welstandsnota.

Maar het is niet altijd even duidelijk wat de regels zijn voor mooi. Zo sneuvelen ideen voor bouwsels die contrasteren met de omgeving regelmatig. Liefst hebben gemeente en Welmon gewoon een huis met iets van een zadeldak en dakpannetjes daar bovenop. Want dat is -helaas- toch de heersende opvatting van mooi. Kijk maar naar de witte villa's langs de Driebergse Hoofdstraat en naar het nieuwe gemeentekantoor: een traditioneel ontwerp, verkozen door de burgerij boven vernieuwender en gedurfder ontwerpen, die bovendien stukken goedkoper waren (maar dat stond er destijds niet bij).

Moeilijke stelling, multi-interpretabel. Maar we gaan hem wel stellen: De gemeente moet de welstandstoets opheffen.

D66: Eens
Over schoonheid valt niet te twisten. Iedereen is 'deskundig'. Het is beter om duidelijke stedenbouwkundige kaders mee te geven.

SGP: Eens
De welstandstoets is een maatregel die min of meer haar functie heeft verloren en indien nodig prima ingepast kan worden in het vergunningstraject. Wel kan de welstandscommissie nodig zijn bij (cultuur-) historische bebouwing ter bescherming van het erfgoed in onze gemeente. De ErfgoedCommissie speelt daarin natuurlijk ook een belangrijke rol.

CDA: Eens
Het CDA vindt de welstand een overbodig instrument. De architectuur van nu is de cultuurhistorie van de toekomst.

GroenLinks/PvdA: Oneens
De groene en ruimtelijke kwaliteit staat voor ons voorop. Een versimpeling van de uitgangspunten en procedures is echter goed mogelijk.

SP: Oneens
Huizen en gebouwen dienen passend te zijn in de omgeving, De SP is voor behoud van het dorpse karakter in Utrechtse Heuvelrug

VVD: Oneens
De welstandstoets is nodig om het huidige aantrekkelijke karakter van onze dorpen te behouden en verrommeling te voorkomen. De welstandstoets moet wél plaats hebben op basis van objectieve criteria; de huidige subjectieve toetsing door de Welstandscommissie moet zo spoedig mogelijk worden beëindigd.

BVH: Oneens
Bij opheffing wildgroei en je zet de deur voor corruptie wagenwijd open.

CU: Oneens
De ChristenUnie vindt dat de welstandstoets pas kan worden opgeheven als bijvoorbeeld daarvoor het maken van een verplicht beeldkwaliteitsplan in de plaats komt. Op grond daarvan kan dan toch worden getoetst of een nieuw bouwwerk in een bepaalde omgeving past.