Stellingen GR 2014

Stelling 20: Belastingen

Hillridge helpt je al twintig dagen met zoeken naar het juiste rode vakje. Vandaag stelling 20, de hamvraag: De gemeentelijke belastingen mogen niet meer stijgen dan de inflatie.

De portemonnee, dat is uiteindelijk de bottom line voor veel mensen in de rij voor het stemhokje. Vandaar dat geen enkele politicus ooit durft te zeggen dat belastingverhogingen noodzakelijk zijn. Nee, die zullen er niet komen als u op mij stemt.

Om na de uitslag te moeten concluderen dat er weinig anders op zit. Of  het benodigde bedrag uit de algemene reserve putten, dan wel lenen en verstoppen in de begroting, want wie dan leeft, dan zorgt. Of zoiets.

Ook ditmaal zal het niet anders zijn, getuige de tekorten van de gemeente Heuvelrug. En toch doen ze het weer: de belastingen mogen niet omhoog!

En dan nu de stelling: De gemeentelijke belastingen mogen niet meer stijgen dan de inflatie.

 

VVD: Eens
De gemeentelijke belastingen moeten niet stijgen, zelfs niet met de inflatie.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Gemeentelijke belastingen zijn nodig om gewenste maatschappelijke doelen te bereiken. Zo nodig is hiervoor een bijdrage van inwoners te vragen.

D66: Eens
Wij willen in deze tijd van bezuinigingen en economische crises de inwoners niet verder economisch belasten.

CU: Oneens
Inkomsten en uitgaven moeten in principe in evenwicht zijn. Maar als het nodig is voor basisvoorzieningen, zoals het onderhoud van wegen en de openbare ruimte, voor veiligheidstaken, of voor het lenigen van noden van individuele burgers, dan vindt de ChristenUnie dat de OZB en ook andere gemeentelijke belastingen mogen worden verhoogd. De komende jaren krijgen we te maken met een forse bezuinigingsoperatie van tenminste € 3,5 mln. De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen: a. De posten bedoeld om de nood van individuele burgers te lenigen blijven buiten schot. b. We bezuinigen liever niet op veiligheidstaken c. Bij alle projecten moet eerst bekeken worden of zij kunnen worden versoberd.

BVH: Eens
Juist.

SP: Oneens
Dit is een belofte die politieke partijen niet kunnen doen in deze financieel slechte tijden. De voorkeur gaat ernaar uit dat de lasten niet meer stijgen dan de inflatie, maar of dit haalbaar is zal nog moeten blijken gezien de vele bezuinigingen die er op ons afkomen.

SGP: Eens
De inkomsten van de gemeente bestaan voor een deel uit belastinggelden van de inwoners en diezelfde inwoners moeten er van uit kunnen gaan dat de gemeente daar voorzichtig mee omgaat. In deze tijd moet iedereen de tering naar de nering zetten, ook de gemeente, om te voorkomen dat inwoners de rekening gepresenteerd krijgen van te hoge uitgaven door de gemeente.

CDA: Eens
Het CDA vindt dat niet de inkomsten omhoog moeten, maar de uitgaven naar beneden.