Stellingen GR 2014

Stelling 21: Meer geld tegen armoede

De komende week nog wat scherpe stellingen, maar vandaag -een heerlijke zondag tenslotte- doen we het rustig aan met stelling 22: De gemeente moet meer geld uitgeven om armoede te bestrijden.

Altijd moeilijk, dat armoedebeleid. Het hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf hoeveel geld precies, en hoe je dat geld voor armoedebestrijding uitgeeft. Je kunt het gewoon weggeven, je kunt er banen mee 'scheppen', je kunt er meer ambtenaren mee in dienst nemen die zich erover buigen, je kunt er eigenlijk alle kanten mee op, met die armen.

Er bestaat trouwens behalve een armoedebeleid ook een armoedegrens. Waar die precies ligt is afhankelijk van de rijkdom in de directe omgeving, en daar ligt 'm waarschijnlijk de crux in de beantwoording hieronder. Overigens leeft op de Heuvelrug –zo bleek gisteren– 4,9% onder die armoedegrens, waar die ook moge liggen.

BVH: Oneens
Oneens er is een goed minimabeleid.

SGP: Eens
Het bestrijden van armoede betekent volgens de SGP dat de gemeente de signalen goed oppikt en zorg draagt voor doeltreffende hulp in het voorkomen van grotere gevolgen. Zeker in deze moeilijke tijd moet de gemeente niet bezuinigen op de ondersteuning van het deel van onze inwoners dat hier zorgen over heeft. Daarbij kunnen ook andere organisaties een grote of kleinere rol spelen, zoals diaconie en professionele schuldhulpverlening.

SP: Eens
Steeds meer mensen worden getroffen door de financiële en economische crisis die buiten de schuld van de allerarmsten is ontstaan. De gemeente moet een goed vangnet bieden voor mensen die het niet breed hebben.

GroenLinks/PvdA: Eens
Wij zien ook in een rijke gemeente als de Utrechtse Heuvelrug de gevolgen van de crisis. Wij zien de overheid als steun en schild voor mensen die hulp nodig hebben. Een eenvoudig en ruim minimabeleid voorkomt sociale uitsluiting.

CDA: Eens
Het CDA vindt dat bijvoorbeeld de voedselbank beter ondersteund kan worden.

CU: Eens
Er mag geen tweedeling ontstaan tussen mensen die wel en die niet kunnen meekomen. Mensen moeten gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot administratieve ondersteuning, schuldhulpverlening, voedselbank en rechtsbijstand. In bijzondere situaties moet de gemeente extra financiële hulp kunnen geven. Via afspraken met woningcorporaties, bedrijven en hulporganisaties moet afsluiting van energie of water, of zelfs uitzetting uit woningen worden voorkomen. Waardevolle initiatieven van diaconieën of andere vrijwilligsorganisaties, zoals het project SchuldHulpMaatjes, verdienen steun. Ook kan in voorkomende gevallen het instrument van Eigen Kracht conferenties worden ingezet.

D66: Oneens
De gemeente doet al heel veel om armoede te bestrijden. De beste manier om armoede te bestrijden is het hebben van een betaalde baan. D66 heeft onder andere door de uitbreiding van de bedrijfscontactfunctionaris initiatief genomen om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te helpen.

VVD: Oneens
De gemeente kent op dit moment een goed minimabeleid; ieder die het nodig heeft, kan daar een beroep op doen.