Stellingen GR 2014

Stelling 22. Nieuwe weg Leersum – Wijk

674

Vandaag, morgen en overmorgen doen we stellingen rond de Heuvelrugse infrastructuur. Of eigenlijk: of er nieuwe wegen moeten komen, die het Langbroekerweteringgebied doorsnijden.

Vandaag de stelling dat de N226 (Amersfoort-Leersum) doorgetrokken mag naar Wijk bij Duurstede, dinsdag of er een nieuwe rondweg onderlangs Doorn en Driebergen mag komen en woensdag of het onderhoud van bestaande wegen in het buitengebied beter moet.

Vorige week maakte de gemeente bekend dat er de komende jaren uberhaupt nauwelijks geld is voor het onderhoud van de bestaande wegen, maar alles is een afweging dus je kunt er voor kiezen meer geld naar wegenonderhoud te sluizen. Dat moet dan wel ten koste van iets anders gaan natuurlijk. De wegen zijn er na jarenlang minimaal onderhoud wel aan toe. Maar dan hebben we het al over de woensdagstelling

Iets anders is een nieuwe weg. Dat is een oude discussie, van alle dorpen en alle tijden. In ons geval gaat het vandaag om een weg die Amerongen en Doorn zou moeten onlasten, omdat noord-zuid verkeer voortaan de verlengde N226 gaat kiezen. Daarvoor moet er dan wel een flinke weg parallel aan of precies over een verbrede Ameronger Wetering of Wijkerweg – dus dwars door het Langbroekerweteringgebied aangelegd worden, en dat lijkt gezien de antwoorden hieronder toch wel een bruggetje te ver.

 

De kale stelling: De N226 Maarsbergen-Leersum mag worden doorgetrokken naar Wijk bij Duurstede.
 

BVH: Eens
Mag.

D66: Eens
D66 is in ieder geval voorstander om het doortrekken nog eens goed te onderzoeken, waarbij met name moet worden gekeken naar de eventuele verkeersvoordelen voor het centrum van Doorn (en de nadelen voor Leersum). Daarnaast moet ook de natuurschade goed in beeld worden gebracht. D66 is dus niet op voorhand tegen maar wil samen met betrokken partijen op basis van de feiten de discussie voeren.

SP: Oneens
De SP is tegen een nieuwe weg door een natuurgebied.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Ook dit is een ongewenste aantasting van waardevol landschap en natuur. GroenLinks/PvdA wil het autoverkeer verminderen ten gunste van openbaar vervoer en de fiets.

CU: Oneens
Ook dit voorstel zou grote afbreuk doen aan het natuurgebied tussen Leersum en Wijk bij Duurstede. Wij hebben het voorrecht te leven in het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug; laten we dat niet kapotmaken voor de betrekkelijke tijdswinst die het doortrekken van een provinciale weg zou opleveren.

VVD: Oneens
Het doortrekken van de N226 brengt schade toe aan veel natuurwaarden en trekt veel doorgaand verkeer aan.

CDA: Oneens
Het CDA vindt het doortrekken van de N226 naar Wijk bij Duurstede geen toekomstbestendige oplossing.

SGP: Oneens
Net als te zuiden van Doorn en Driebergen moet dit gebied volgens de SGP ontzien worden om te voorkomen dat het zeldzame karakter wordt aangetast. Er zijn goedkopere, maar ook slimmere alternatieven om de verkeersdruk beheersbaar te krijgen en te houden.