Stellingen GR 2014

Stelling 23: Rondweg om Doorn en Driebergen

674

Vanavond het grote dinsdagdebat -live op de gemeenteradio ook- waar de acht lijsttrekkers zich van elkaar mogen onderscheiden. Hier alvast stelling nr 2 rond het thema infrastructuur: Er moet een rondweg langs de zuidkant van Driebergen en Doorn komen.

Gisteren BVH en D66 voor (het onderzoeken van) een nieuwe weg tussen Wijk en Leersum, om Amerongen en Doorn te ontlasten. Vandaag opnieuw BVH voor, ditmaal vergezeld van het CDA, om een nieuwe rondweg ten zuiden van Driebergen en Doorn aan teleggen.

Het ontbreken van een duidelijk trace maakt de discussie er hier niet gemakkelijker op, maar dat deze weg er komt lijkt een illussie. Niet alleen zijn verder alle partijen fel tegen het plan, ook is de kans klein dat hogere overheden er akkoord mee zullen gaan.

 

De stelling: Er moet een rondweg langs de zuidkant van Driebergen en Doorn komen.

CDA: Eens
Het CDA vindt een rondweg op de lange termijn de beste investering om knelpunten in verkeersafwikkeling en veiligheid voor weggebruikers voorgoed te verbeteren en te garanderen.

BVH: Eens
Doen!!

SGP: Oneens
Juist dit gebied moet volgens de SGP ontzien worden om te voorkomen dat het zeldzame karakter wordt aangetast. Er zijn goedkopere, maar ook slimmere alternatieven om de verkeersdruk beheersbaar te krijgen en te houden.

CU: Oneens
Deze enorme investering is niet nodig en zou grote afbreuk doen aan het natuurgebied ten zuiden van Driebergen-Doorn. Wel moet worden gekeken naar de belangrijkste verkeersknelpunten, waar op maat moet worden ingegrepen.

VVD: Oneens
Zo'n rondweg is onwenselijk; deze gaat door veel groen en vernietigt ons open coulissen- en kampenlandschap voorgoed.

SP: Oneens
Een dergelijke rondweg verwoest een groot deel van het beschermde Kromme Rijn- en Heuvelruggebied.

D66: Oneens
D66 is hiervan geen voorstander. Welk probleem wordt hiermee opgelost? Automobilisten moeten gestimuleerd worden om over de A12 te rijden. Een rondweg langs de zuidkant levert onnodig veel natuurschade op en kost heel veel geld.gt de natuur en is onbetaalbaar.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Dit is een ongewenste aantasting van waardevol landschap en natuur. Wij willen het autoverkeer verminderen ten gunste van openbaar vervoer en de fiets.