Politiek

Peter Kranenburg super-CDA-vrijwilliger 2014

(ingezonden door CDA)

Het CDA kent de eretitel super-CDA-vrijwilliger 2014 toe aan Peter Kranenburg.

Op zaterdag 8 maart is Kranenburg door het CDA in het zonnetje gezet.
Deze titel komt Kranenburg toe omdat hij zich op onnavolgbare wijze inzet voor de CDA campagnes voor alle bestuurslagen. Voor politieke partijen als het CDA zijn enthousiaste vrijwilligers die zich belangeloos inzetten onmisbaar. Als provinciaal campagneleider is hij nauw betrokken bij de strategische campagne keuzes die gemaakt worden in Den Haag. Naast zijn strategisch inzicht en aanstekelijk enthousiasme biedt Peter ook zijn kennis en kunde van social media en internetadvertising aan voor de campagne uitingen.
Behalve alle werkzaamheden die Peter Kranenburg voor het CDA uitvoert, is hij ook actief als vrijwilliger in de sportraad van gemeente De Utrechtse Heuvelrug. Een nieuwe ervaring voor Peter Kranenburg is dat hij dit keer ook zelf als kandidaat op een van de kieslijsten staat. In gemeente Utrechtse Heuvelrug staat hij op plaats 3.