Terugblik

Vertrek-column Van Oostrum (D66): Verplichtingen

Hillridge vroeg ook alle vertrekkende lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een terugblik op de afgelopen vier jaren. Vandaag bijt Elisabeth van Oostrum – naast vertrekkend wethouder de vorige lijsttrekker van D66- het spits af.

In 2010 was D66 de grootste winnaar bij de verkiezingen. Dat schept verplichtingen. Onze verkiezingsthema’s Dienstverlening, Duurzaamheid en Democratie (o.a. dorpsgericht werken) zijn vrijwel onveranderd de basis geweest van het Collegeprogramma en op deze terreinen zijn concrete resultaten geboekt. Op het gebied van dienstverlening behoort ons Wmo-loket al jaren bij de top 50 van Nederland en ook ons jeugdbeleid scoort hoog. Op andere beleidsterreinen (economische zaken en vergunningverlening ) zijn nog verbeteringen mogelijk. Ons minimabeleid behoort tot het meest ruimhartige in de regio.

Met betrekking tot duurzaamheid hebben we vastgehouden aan de weg naar een klimaatneutrale organisatie in 2015. Het dorpsgericht werken is uitgerold van de sociale sector naar de hele gemeente met de invoering van dorpscoördinatoren, dorpsbudgetten en dorpsagenda’s. Dit is van groot belang voor de nieuwe taken die we vanaf 2015 gaan krijgen op het gebied van zorg, jeugd en werk. Dit kan alleen samen met de inwoners gedaan worden. Daarnaast werd co-productie – samen met inwoners zaken oppakken en uitvoeren – op initiatief van D66 de nieuwe werkwijze. Zo zijn er samen met inwoners en organisaties moeilijke bezuinigingen uitgewerkt.

D66 heeft deze periode zeer bewust de onderwijsportefeuille opgepakt. Dit was een grote uitdaging omdat hier in de periode 2006-2010 weinig aandacht aan was besteed. In de afgelopen vier jaar is een enorme inhaalslag gepleegd. Veel nieuwbouw, renovaties en onderhoud voor de 34 scholen. Er is meteen veel asbest verwijderd en oude gebouwen kregen weer frisse lucht door allerlei ventilatietechnieken. Daarnaast zijn er op vier locaties plannen om 2 of meer scholen onder één dak te brengen. Noodzakelijk om toekomstbestendig te handelen met 25 % minder kinderen in dit decennumium.

De voorbereiding op de nieuwe taken van het Rijk stond niet in het Collegeprogramma en de verkiezingsprogramma’s. Dit is mijn grootste opgave geweest. Met steun van veel inwoners, cliënten, organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de gemeenteraad is toegewerkt naar een gedragen visie die bij onze gemeente past. Het accent ligt bij regie bij inwoners zelf, integrale hulp dichtbij in het dorp, meer preventie en lichte zorg. En alleen samenwerken met andere gemeenten waar dit duidelijk voordeel oplevert. De pilots om te oefenen met een andere manier van werken, verlopen zeer positief en worden door alle betrokken partijen zeer gewaardeerd.

D66 heeft niet alleen een scherpe blik op de toekomst, maar heeft in de afgelopen periode ook ingezet op “doorpakken”. De raadsleden Hugo Prakke, Erwin Kamp, Wim Hak en Jan-Willem Eggink zijn echte D66ers. Kritisch, goede dossierkennis, veel in de samenleving en altijd bereid tot luisteren en samenwerken. Als voormalig lijsttrekker van D66 heb ik mijn mannen met plezier en bewondering gevolgd. Samen hebben wij de verkiezingsbelofte en winst van D66 goed waargemaakt.