Politiek

Zorgen over zorg

(ingezonden door CDA)

Zorgen over zorg

Op 7 maart j.l. ontmoette de CDA-fractie Utrechtse Heuvelrug vertegenwoordigers van huisartsen en wijkverpleging samen met CDA-Tweede Kamerlid, Hanke Bruins Slot, in het Gezondheidscentrum in Maarn. Het werkbezoek stond in het teken van de wijzigingen in het zorgstelsel.

De Medische Centra in Driebergen en Maarn zijn al goed ingericht op de stelselwijziging. Dankzij een goede samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg, kinder-fysiotherapie, kinderpsychiatrie, de casemanager dementie en de welzijnsorganisatie zijn de lijnen kort en vindt er gerichte zorg plaats. Daardoor kan veel worden ondervangen buiten het eigen risico.
Ook de praktijkondersteuner voor lichamelijke klachten, ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) verricht belangrijk werk. De huisartsen uitten hun bezorgdheid over de tweede lijnszorg als de behandeling niet bij de zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd. Patiënten met lichtere zorg stellen daardoor een behandeling uit en komen in een later stadium, met grotere problemen, opnieuw bij de huisarts terecht.

Aandacht werd gevraagd voor de continuïteit van zorg. Er kunnen geen medewerkers in vaste dienst worden genomen zonder garantie op behoud van werk. Vaste gezichten in de zorg zijn van groot belang en geven de patiënten vertrouwen.
Wat betreft huishoudelijk werk maakt het uit of een schoonmaker een signalerende functie bij een bewoner wordt toegekend en eenvoudige medische defecten kan ontdekken. De aanwezige raadsleden, Nynke van Amerongen-Huizenga en Chantal Broekhuis van het CDA, werd gevraagd hierop te laten letten bij gemeentelijke aanbestedingen. Niet de goedkoopste aanbieder telt, wel preventie van zorg! Veel tijd voor zorg gaat verloren aan het invullen van formulieren voor de zorgverzekeraars. Dit mag de kwaliteit van zorg niet aantasten. Solidariteit en toegankelijkheid van zorg moeten recht overeind blijven.

En de positie van zorgvrijwilligers moet beter, bijvoorbeeld in de vergoedingensfeer en de fiscale vrijstelling, dan wel door een trainingsaanbod. Zij vormen een waardevolle aanvulling op de beroepskrachten. Het CDA wenst ook een betere ondersteuning van de mantelzorg en het weer invoeren van het “nabuurschap”.

Naar aanleiding van het werkbezoek pleit het CDA voor een georganiseerd zorgplatform waarin de zorgverleners in de Utrechtse Heuvelrug beter uitvoering kunnen geven aan de veranderingen in de zorg.

Nynke van Amerongen-Huizenga, nynkevanamerongen@cdautrechtseheuvelrug.nl