Vooruitblik lijsttrekkers

Lijsttrekkerscolumn Van Geijtenbeek (SP): Allemaal meepraten

Vandaag deel twee in de serie columns van lijsttrekkers: SP-voorman Jasper van Geijtenbeek, over inspraak en participatie, en over stenen en mensen.

 

Allemaal meepraten

Een steeds doorlopende discussie sinds het ontstaan van de gemeente is `hoe betrekken wij de burger bij de besluitvorming?’
Was het toverwoord in de vorige raadsperiode nog `interactief` besturen, de afgelopen jaren is het vooral gegaan over een `participatietraject` Burgers betrekken bij besluitvorming. Allerlei mogelijkheden hiertoe zijn al onderzocht. Bruggenbouwers, klankbordgroepen, forums, dorpsbezoeken, inspraakavonden. Op alle mogelijke manier wordt getracht om burgers mee aan boord en vooral binnenboord te houden, maar toch lijkt de burger zich niet gehoord te voelen. Hoe komt dat?

Het zit hem in het moment waarin de politiek alle informatie `meeneemt` en het de molen ingaat van de politieke besluitvorming. Een voorbeeld hiervan is leerlingenvervoer, er is ontzettend veel geluisterd naar ouders die een kind hebben wat naar het speciaal onderwijs gaat vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking of gedragsproblematiek. Er is ontzettend veel geluisterd, begrip getoond en vervolgens wordt een goed model voor leerlingenvervoer toch omgezet naar een uitgekleed model wat geen één ouder als wens voor zijn zoon of dochter heeft geuit. Na alle begrip krijgt u slechts de boodschap dat `we nou eenmaal moeten bezuinigen`.

Goede bedoelingen van de burgers worden voor een groot deel verwoest in de besluitvorming in de raad door de verschillende politieke agenda`s. Het doel moet gehaald worden. “Dank u voor het praten, maar we komen uiteindelijk toch uit met het doel wat we voor ogen hadden.”

Als de gemeentekassa het toelaat gun ik een ieder z`n rust voor de deur, prachtige wegen, ondertunneling en alles wat de burger maar vraagt van de gemeente, maar we hebben ook de plicht om goede zorg te blijven leveren aan de inwoners. Bibliotheken en sportvoorzieningen open te houden en onderhoud van groen en wegen op orde te houden. Als we doorgaan met ons geld slechts in beton te steken zijn we niet in staat om deze belangrijke zaken in de gemeente op aanvaardbaar niveau te houden. Het is daarom dat de SP het op het gebied van de grote bouwplannen de hand op de knip wil houden en dit te besteden aan die belangrijke zaken als zorg, cultuur, onderwijs en een goede leefbare buurt. Hiervoor zoeken we de mensen op; wat heeft u buurt nodig om het prettig wonen te maken?

De SP zal kritisch en scherp in de gaten houden waaraan het geld besteed wordt . Solidariteit is een belangrijk punt voor de SP en dus vasthouden aan een zo goed mogelijke verdeling van het geld over alle burgers aan zaken waar alle burgers ook echt wat hebben.