Heuvelrug

Debacle Wereldkidz: accountant en RvT schoten tekort; UPDATED

Het miljoenenverlies bij scholenkoepel Wereldkidz is te wijten aan ondeskundig financieel bestuur. Accountant en raad van toezicht hebben boter op het hoofd, blijkt uit een nog geheim rapport; met UPDATE

Dat staat in een brief van de gemeente Heuvelrug aan de gemeenteraad, waar uit het nog geheime rapport wordt geput. Volgens de brief heeft de accountant 'onvoldoende aanleiding gezien een afkeurende verklaring af te geven'  en heeft de raad van toezicht 'niet al te daadkrachtig gereageerd'. Er wordt in het forensisch rapport geen fraude geconstateerd.

De nieuwe directeur van Wereldkidz meldde afgelopen zomer dat de scholenkoepel –22 basisscholen met ongeveer 5000 leerlingen in Zuidoost-Utrecht- in grote financiele problemen zat door financieel wanbeheer van de vertrokken directeur. Naast een acuut tekort van € 1,5 miljoen bleek ook de reserve van € 4 miljoen verdampt. Met steun van de rijksoverheid reorganiseerde Wereldkidz snel; groepen werden samengevoegd, veel kinderen kregen een nieuwe leerkracht voor de klas. Inmiddels is Wereldkidz uit de acute nood, zonder geld te hoeven vragen bij de deelnemende gemeenten.

 

Volgens de brief van de gemeente Heuvelrug zijn de problemen ontstaan door enkele grote investeringen en door een krimp van het aantal leerlingen waarop niet is geanticipeerd, gepaard aan onzorgvuldig financieel bestuur. De opmerkingen daarover van de accountant zouden over de jaren in stevigheid zijn toegenomen, maar 'de accountant heeft echter kennelijk onvoldoende aanleiding gezien om een afkeurende verklaring af te geven,' aldus de brief.

Ook krijgt de raad van toezicht een veeg uit de pan. De RvT zou te weinig informatie hebben gekregen om een goed financieel beeld te krijgen en inzicht te hebben in de liquiditeitspositie. 'Het liquiditeitstekort heeft hen derhalve ook verrast. Anderzijds kan ook de conclusie getrokken worden dat de RvT niet tijdig in actie is gekomen om ‘in control’ te komen.'

Onderwijswethouder Van Oostrum wil het semi-geheime rapport -er is een nog geheimere versie- openbaar maken, maar dat mag niet niet van de accountants van Ernst en Young (EY), die het debacle onderzochten. Volgens EY kan alleen de opdrachtgever van het onderzoek toestemming geven om het rapport openbaar te maken. Die opdrachtgever is de raad van toezicht (RvT) van Wereldkidz, die in het rapport de nodige verwijten wordt gemaakt.

Die toezichthouders zouden begin maart de Heuvelrugse gemeenteraad komen uitleggen wat er mis is gegaan bij Wereldkidz. Daarom heeft de wethouder besloten het rapport voorzichtig samen te vatten. 'Omdat er vragen in de raad zijn gesteld waarop wij binnen onze mogelijkheden willen antwoorden, kiezen wij ervoor om u alvast te rapporteren over de hoofdlijnen.'

Het falen van het toezicht op Wereldkidz staat niet op zichzelf. Afgelopen jaar speelde een soortgelijke kwestie bij de fusie van Utrechtse omgevingsdiensten OdrU, die financieel ook met miljoenen uit de bocht vloog. Ook daar bleek het toezicht door het dagelijks bestuur -bestaande uit de Heuvelrugse burgemeester Naafs en vier wethouders- op de directie ontoereikend. Ook daar bleef het falen van de raad van toezicht uiteindelijk zonder gevolgen.

UPDATE: Een telefoontje van de Heuvelrugse onderwijswethouder, omdat de vergelijking tussen Werldkidz en OdrU mank zou gaan. Anders dan OdrU is Wereldkidz volgens de wethouder een organisatie die niet onder gemeentelijk toezicht staat in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling van gemeentes. 'Wereldkidz is een onafhankelijke stichting met een raad van toezicht, waar geen gemeentebestuurders in zitten, dus ik zou die vergelijking niet maken, die gaat echt mank. Wij zitten niet in het bestuur van Wereldkidz.'

Volgens de wethouder zijn de openbare scholen sinds ze onder de gemeentelijke paraplu zijn weggehaald bestuurlijk 'op afstand gezet' , hoewel ze deels nog wel gefinancierd worden door de gemeente. 'De enige verantwoordelijkheid die we hebben is dat we openbaar onderwijs moeten bieden. We zitten op veel grotere afstand dan de OdrU, zitten niet zelf aan het stuur en hebben weinig bevoegdheden. Dat betreuren sommige fracties overigens, die vinden dat we het weer zelf moeten doen,' aldus Van Oostrum.