Stellingen GR 2014

Stelling 24: Meer geld naar onderhoud landwegen

674

Nog maar zeven nachtjes slapen en je moet het echt weten, welk hokje je rood wil kleuren. Vandaag stelling 24, ofwel nr 3 van de serie infrastructuur: De gemeente moet meer geld besteden aan het verbeteren van wegen in het buitengebied.

Dat is makkelijk gezegd, er moet meer geld naar dit, of dat. Vorige week bleek dat deze gemeente voorlopig helemaal geen extra geld heeft, en bleek voorts dat het huidige budget voor investeringen in en groot onderhoud van wegen niet meer toereikend is.

Onderhoud van wegen en openbare ruimte heeft sowieso een lage prioriteit. In 2012 besloot de gemeenteraad al fors te korten op het onderhoud: zo'n drie ton op een bedrag van ongeveer acht ton. Daarbij koos de gemeente voor een minimaal onderhoudsprofiel -alleen het allernoodzakelijkste onderhoud hoeft uitgevoerd. Je kunt natuurlijk vinden dat gaten in de weg er bij horen, dan hoef je bijvoorbeeld ook geen drempels meer aan te leggen. Valt best wat voor te zeggen.

Maar er is ook gewaarschuwd voor torenhoge kosten in later jaren, omdat als je onderhoud aan iets niet uitvoert dat iets langzaam uit elkaar valt en wellicht vervangen moet worden. In plaats van wegen repareren en scheuren dichtplakken wordt het dan groot onderhoud. Wat vaak neerkomt op wegen opnieuw aanleggen, zeggen criticasters, met een veelvoud aan kosten in verhouding tot de oorspronkelijke besparingen: goedkoop is duurkoop.

En sinds vorige week ligt er weer een nieuw voorstel om nog een ton van het onderhoudsbudget af te schaven, ondanks dat -en we citeren de ambtenaar financien: 'Een deel van deze bezuinigingen moet in de komende jaren nog gerealiseerd worden en de effecten daarvan zijn op dit moment dan ook nog niet zichtbaar in de samenleving. Ondanks dit gegeven nemen wij wel de mogelijkheid op voor een verdere bezuiniging voor een maximaal bedrag van € 100.000 per jaar vanaf 2015.'

De kale stelling: De gemeente moet meer geld besteden aan het verbeteren van wegen in het buitengebied.

CU: Eens
De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud van wegen belangrijk. Zeker als het gaat om het waarborgen van de verkeersveiligheid. In het buitengebied gaat snelverkeer en fietsverkeer als regel over dezelfde rijstrook. Aandacht voor verbetering van deze wegen blijft daarom van groot belang.

BVH: Eens
Eens.

Eens
Het CDA vindt de wegen in het buitengebied onveilig voor fietsers en dan met name voor schooljeugd.

SGP: Eens
De toegenomen verkeersintensiteit vraagt veel van de wegen in het buitengebied. Tegelijk is de gemeente wel verantwoordelijk voor voldoende onderhoud om de veiligheid van de weggebruikers niet in gevaar te brengen. Adequaat reageren op signalen van inwoners en een regelmatige schouw, gecombineerd met klein onderhoud, vindt de SGP een belangrijke taak van de gemeente.

VVD: Eens
De veiligheid op een aantal wegen in het buitengebied laat te wensen over en daarom moeten deze wegen worden verbeterd.

SP: Eens
Voor de veiligheid van zowel automobilisten als fietsers, dient er meer aandacht besteed te worden aan onderhoud.

D66: Oneens
Elk jaar is er voor het investeren in wegen ongeveer 1,4 miljoen beschikbaar. Dit is voor wegen in de dorpen en in het buitengebied. Daarbij moeten er keuzes worden gemaakt op basis van de feitelijke staat van het wegdek. Je kunt dus niet op voorhand al aangeven dat er meer geld moet gaan naar het buitengebied. Dat moet een integrale afweging zijn.

GLP: Oneens
Wij maken ons zorgen over de bestaande budgetten voor wegenonderhoud. Op dit moment is de staat van de wegen nog net acceptabel.