Z-GR 2014

Heuvelrugs Vrouwendebat

(ingezonden door Publieke Tribune)

Op zaterdagavond 15 maart van 8 uur tot half 10 gaan 7 politica van lokale partijen in Utrechtse Heuverug met elkaar in gesprek. Plaats van handeling is de bibliotheek in Driebergen. Franca Kerstens – VVD, Chantal Broekhuis – CDA, Wilma Hielema – PvdA, Dorien Schultz – D66, Lenneke Bolt – SP, Gera Hensbergen – BVH en Dianne van Wijnen – CU voeren een discussie over de volgende onderwerpen:

Onderwerp 1 gaat over bezuinigingen en luidt: Wat lijkt in beton gegoten? Kunnen we nu juist daarop bezuinigen? Deze stelling is n.a.v. de Raadsinformatiebrief, waarin de geijkte bezuinigingsonderwerpen staan als het verhogen van de OZB met 45%, sluiten van zwembaden en bibliotheken. Zijn er zaken die niet genoemd zijn, maar waar toch wel op bezuinigd kan worden?

Onderwerp 2 luidt: Is wonen op de Heuvelrug is onveilig. Dit gaat over de stijging van het aantal woninginbraken, overlast door hangjongeren, koffieshops, verkeersveiligheid met name voor kinderen.

Onderwerp 3 gaat over de vergrijzing en luidt: De dorpen van de Heuvelrug zijn “ten dode” opgeschreven. Verwacht wordt dat Doorn de komende jaren met 75% 65-plussers, voorloper wordt wat betreft vergrijzing in Nederland. Hoe gaan we dat samen oplossen ?

Het gesprek wordt georganiseerd door De Publieke Tribune en Regiobibliotheek RBZOUT en wordt gepresenteerd door Mariet Wolterbeek, directeur RBZOUT. Als side-kick zal Paul Blom van De Publieke Tribune kritische vragen stellen.

Datum: zaterdag 15 maart; Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur; Inloop: 19.30 uur; Locatie: Bibliotheek RBZOUT aan de Hoofdstraat in Driebergen. Ingang van het gebouw aan de zijkant via de parkeerplaats. Meer informatie: Paul Blom van De Publieke Tribune, info@depublieketribune.nl, 06-20131916.