Z-GR 2014

Inwoners vinden verkiezingsdebatten niet sexy

Slechts een handvol inwoners nam de afgelopen dagen de moeite naar hun lokale politici te komen luisteren. Maar er komt een herkansing, zaterdagavond is daar het Vrouwendebat. En je kunt natuurlijk altijd terugvallen op Hillridge.

De zaal leek redelijk gevuld, afgelopen dinsdag bij het grote lijsttrekkersdebat in het Doornse cultuurhuis. Een man of negentig in totaal, waarvan het leeuwendeel direct betrokken, want verkiesbaar als raadslid of afkomstig vanuit de achterban van politieke partijen zelf. Ook de belangstelling via de gemeenteradio viel tegen, slechts vierenveertig unieke luisteraars luisterden mee via hun pc of laptop.

Gewone burgers waren er amper. Een kleine peiling aan het begin van het debat telde zeventien zwevende kiezers, die ook aan het einde nog zweefden. De lijsttrekkers deden hun best zich van elkaar te onderscheiden, maar vervielen toch regelmatig in jargon, gekrakeel en oneliners.

De debatleiding deed ook zijn best, maar liet de politici toch wegkomen met oplossingen die veelal lagen in 'communicatie, communicatie, communicatie'  en 'we moeten naar de burger toe'. Veel ruimte voor factchecking was er helaas niet. Zo mochten diverse lijsttrekkers beweren erg voor het behoud van politiedienst KLPD als grootste werkgever van de Heuvelrug te zijn, maar konden ze desgevraagd het aantal personeelsleden niet noemen.

SP: schrap duur Maarsbergs tunnelplan

Ook bleven de feiten rond de financiele gezondheid van de gemeentelijke financien in het luchtledige zweven. Volgens oppositieleider en SGP-lijsttrekker Boonzaaijer is het niet best gesteld met het gemeentegeld, omdat het gekenmerkt wordt door grote tekorten en uitgeputte reserves. VVD-lijsttrekker Jorg vond dat zwaar overdreven, maar tot factchecking kwam het niet.

Meest concreet in hun plannen waren SP-lijstrekker Van Geijtenbeek en D66-lijsttrekker Prakke. Geijtenbeek wil het dure Maarsbergse tunnelplan aflasten en de financiele inbreng aan het Driebergse stationsgebied tot een minimum beperken om de financiele nood te ledigen. Prakke noemde ook twee concrete targets: 5% bezuinigen op de interne organisatie en 10% op inhuur van externe organisaties.

VVD-lijsttrekker Jorg noemde als uitsmijter nog een bezuiniging op het leerlingenvervoer aan kinderen die met taxibusjes naar religieuze scholen buiten de regio gaan. Volgens Jorg zou dat een ton kosten, maar dat bleek een pijnlijk gebrek aan dossierkennis, omdat het -nu wel na factchecking- niet om 100.000 maar om 20.000 euro gaat. Die volgens SGP-lijsttrekker Boonzaaijer -'want dit gaat om mensen uit onze achterban, en we zitten te denken om zelf een potje voor die mensen in te zamelen '- ook best geschrapt mag worden.

Vrouwendebat

Zwevende kiezers kunnen het dinsdagdebat hier nog naluisteren, net als dat hier kan met het humanistendebat van gisteren -dat vierentwintig luisteraars trok. Zaterdag zult u de politici nog ongetwijfeld op straat treffen, voor een verhelderend gesprekje. Zaterdagavond is er vervolgens de laatste kans de politici in levende lijve te horen en zien debattereren, wanneer de hoogst geplaatste vrouwen op de acht lijsten met elkaar in debat gaan voor het Vrouwendebat in de Driebergse bibliotheek.

Daarna kan de kiezer natuurlijk nog het hele weekend plus de zwevende dagen erna terecht op Hillridge, waar je bijvoorbeeld aan de hand van dertig stellingen je keus kunt maken. Verder vind je hier een serie columns, met vooruitblikken van komende politici en hier een serie terugblikken van gaande politici.