Agenda

Linie in lichterlaaie

(Ingezonden door Gizella Komondy)

PERSBERICHT
Dinsdag 11 maart 2014
Linie in lichterlaaie
Het fortenseizoen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gaat weer van start! Tijdens het licht-, muziek- en theaterevenement ‘Linie in Lichterlaaie’ wordt Fort De Bilt op 20 april letterlijk in de schijnwerpers gezet. Bezoekers zullen ontdekken dat Fort De Bilt, onderdeel van de Stelling van Utrecht, een bijzonder fort is met een beladen geschiedenis.
Het unieke licht-, muziek- en theaterevenement vindt voor de derde keer plaats en heeft dit jaar als thema oorlog en vrede: Wereldoorlog I en Wereldoorlog II. De avondwandeling over het prachtig gelegen fort leidt langs het oorlogsmonument, de bomvrije kazerne, de remise, de schietbanen en de kazematten. Toneelspelers, een koor en muzikanten vertellen met hun voordrachten het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en het verzet in de Tweede Wereldoorlog.
De Stichting Herdenkingsmonument vertelt bij het oorlogsmonument over de 140 verzetsstrijders die in het fort gefusilleerd zijn. De interactieve tentoonstelling van de Stichting Vredeseducatie maakt de bezoeker bewust van het belang van respect hebben voor anderen. Vuurkorven en lichtprojecties op bijzondere elementen van het culturele erfgoed binnen het fort zorgen voor een mystieke sfeer.
Op de slotgracht zorgt theatermaker Kamiel van der Laan voor locatietheater en Sofie de Klerk zal met haar accordeon muziek laten klinken uit WO I en WO II bij onder andere het monument. Twee studenten van de toneelacademie spelen soldaten in de loopgraven tegen het decor van de schietbaan, en gitarist Martin
2
van Hees neemt de bezoeker met zijn klassieke gitaarspel mee naar het interbellum op de tonen van Quatre Pièces Brèves van de componist Frank Martin. Het koor ‘Partituur’ uit de wijk Tuindorp, zingt liederen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
Voorafgaand aan het programma van ‘Linie in Lichterlaaie’ speelt Victor Frederik om 19.45 uur de indrukwekkende voorstelling ‘De Uitvinder’ over de uitvinder van gifgas in WO I, Fritz Haber.
‘Linie in Lichterlaaie’ wordt dit jaar voor de derde keer als startevenement van het fortenseizoen georganiseerd in opdracht van de gemeente Utrecht en de Stichting Stelling van Utrecht. Doel is meer bekendheid te geven aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Utrecht en de Utrechtse forten. Het evenement vormt een tweeluik met het Re-enactment-evenement op Fort Blauwkapel op 27 en 28 september. Bij deze afsluiting van het fortenseizoen in de Stelling van Utrecht worden historische kampementen, veldslagen en het dagelijks leven tijdens WO I, de mobilisatie en WO II nagespeeld door ruim 80 ‘re-enactors’.
www.linieinlichterlaaie.nl www.stellingvanutrecht.nl www.hollandsewaterlinie.nl