Stellingen GR 2014

Stelling 25: Baas over eigen boom

De groene, lommerrijke en heuvelachtige ruimte is het unique selling point van de Heuvelrug. Toch willen we daarbinnen ook graag wat vrijheid. Ziedaar stelling 25: Burgers mogen bomen op hun eigen terrein zonder vergunning kappen.

Liberalisering van de kapvergunning, ofwel het afschaffen ervan, was vorig jaar nog een heel karwei, in de Heuvelrugse gemeenteraad. Voor een complete afschaffing waren met name de liberalen van D66 en BVH, die vinden dat je de inwoners de verantwoordelijkheid voor de bomen in hun tuin best kunt toevertrouwen.

Dat ging de meeste andere partijen te ver. Uiteindelijk werd de kapvergunning een stuk opgerekt; berk en conifeer en bomen met een diameter van onder de 30cm zijn nu vergunningsvrij. Voor andere bomen dien je een aanvraag (€105) te doen, waarna een ambtenaar beslist of de boom misschien toch te waardevol en/of beeldbepalend is.

Tweehonderd aanvragen worden er per jaar ingediend. Vraag is wel of er niet stiekem veel meer bomen gekapt worden, of dat mensen voordat de boom dikker wordt dan 30cm 'm snel omhakken. T sop es de koole nie weird, zouden onze zuiderburen misschien wel zeggen.

De stelling: Burgers mogen bomen op hun eigen terrein zonder vergunning kappen.

D66: Eens
Mensen zijn de baas over hun eigen tuin. De overheid moet zich niet bemoeien met welke bomen iemand in zijn tuin wil verwijderen. Dit is ook een stuk goedkoper. Monumentale bomen worden eenmalig aangewezen en krijgen een beschermde status.

BVH: Eens
Zeker weten. Doen!!

CDA: Eens
Het CDA is voor de afschaffing van de kapvergunning.

SGP: Eens
Deze maatregelen zijn volgens de SGP logisch, kosten besparend en zorgen er voor dat misplaatste, te grote of zieke bomen makkelijk vervangen kunnen worden door andere.

GroenLinks/PvdA: Oneens
De groene waarden van onze gemeente verdienen bescherming. Huidige manier is goed evenwicht tussen particulier en gemeenschappelijk belang.

SP: Oneens
Met het vrijgeven van de kapvergunning gaan waardevolle- of beeldbepalende bomen verloren. Dit moet tegengegaan worden.

CU: Oneens
De gemeente hanteert momenteel een lijst van beschermde, monumentale en/of beeldbepalende bomen, die niet zomaar mogen worden gekapt. Ook is daarbij een herplantplicht van kracht. Wij willen niet dat burgers zonder vergunning bomen mogen kappen.

VVD: Oneens
De VVD is vóór het huidige beleid dat al ruime mogelijkheden geeft om bomen te kappen. Monumentale bomen bepalen mede het groene beeld van de gemeente en moeten niet zomaar gekapt kunnen worden.