Stellingen GR 2014

Stelling 26: Minder bier in de sportkantines

Morgenochtend staan we weer allemaal in de sportkantine met een bakkie koffie. Ergens in de middags gaat de tap open, tot droevenis van de reguliere horeca en alcoholmisbruikvechters. Daarom de stelling: De gemeente moet alcoholgebruik in sportkantines terugdringen.

Het was een dubbeltje op zijn kant of er was eind vorig jaar een heel ingewikkelde regeling uitgerold voor de sportkantines. Na overleg van de burgemeester met Koninlijke Horeca Nederland zouden de 'schenktijden' in de kantines worden beperkt tot tussen een uur voor het eerste en een uur na het laatste fluitsignaal.

De sportlobby -wakker geschud door de horecalobby- bleek uiteindelijk veel invloedrijker. Al die tientallen sportbestuurders wisten de gemeente te overtuigen van het feit dat ze de inkomsten uit de kantine niet konden missen, en dat ze heus het alcoholgebruik binnen de perken zouden houden.

Sinds 1 januari gaat de tap daarom -officieel- pas na drie uur open, omdat de ochtend voor jeugdleden is en die drinken niet. De tap moet dicht om 24.00 uur. De horeca was vooral boos over de uitzondering op de regel: sportclubs mogen tienmaal per jaar een feest organiseren en viermaal hun accommodatie verhuren voor iemand anders feest. Paracommercie, zegt de Horeca!

Maar de stelling van vandaag gaat daar niet over: De gemeente moet alcoholgebruik in sportkantines terugdringen.

 

SP: Eens
Overmatig alcoholgebruik is onwenselijk in het kader van de gezondheid en veiligheid. Bovendien is dit een plek waar ook veel kinderen en jongeren komen.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Voorlichting, voorlichting en voorlichting.

D66: Oneens
Dit is geen taak van de gemeente maar van de sportclubs zelf. De gemeente kan hierop bij de HSI en de sportclubs wel aandringen door regelmatig met ze in gesprek te zijn.

CU: Eens
Alcohol, roken en sport gaan niet samen. We willen dat vooral ook de nieuwe generatie leert, dat sporten gezond is en (overmatig) drinken niet. En dat het drinken van alcohol geen noodzaak is voor een plezierige tijd met elkaar. Sportverenigingen kunnen een grote rol spelen in bewustwording daarvan en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Het alcoholgebruik in sportkantines moet dus worden ontmoedigd.

VVD: Oneens
Als er een probleem is (bijvoorbeeld een te groot alcoholgebruik onder jongeren) moeten de sportverenigingen daarop worden aangesproken. Het in het algemeen terugdringen van alcoholgebruik in sportkantines is geen taak voor de gemeente.

CDA:  Eens
Het CDA vindt de sportkantine een middel om verenigingen samen te laten komen, voor en na sportprestaties. Het is geen doel op zich.

SGP: Eens
Alcohol en sport worden om financiële redenen bij elkaar gebracht en de SGP is het daar niet mee eens. Veel jeugd komt op die manier al veel te vroeg met alcoholgebruik in aanraking en gelijktijdig is de oneigenlijke concurrentie met de Horeca onwenselijk.

BVH: Eens
Eens.