Terugblik

Vertrek-column Van Amerongen (CDA): Zie niet om…..kijk vooruit!

Hillridge vroeg alle vertrekkende lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een terugblik op de afgelopen vier jaren. Vandaag de vertrekkende lijsttrekker van het CDA: longtime-raadslid Nynke van Amerongen-Huizenga.

Zie niet om…..kijk vooruit!

Op 19 maart, de dag van de verkiezingen voor de gemeenteraad, zit mijn werk er op na zestien en een half jaar gemeenteraadslidmaatschap voor het CDA. Naast mijn jarenlange managementfuncties in de ouderenzorg heb ik mij specifiek in de samenleving van de gemeente Driebergen-Rijsenburg en later Utrechtse Heuvelrug kunnen verdiepen. Dat deed ik als volksvertegenwoordiger door veel mensen te ontmoeten, naar hen te luisteren, te kijken of hun gezamenlijke knelpunten door de gemeente of anderen konden worden opgelost. Zo is er op mijn initiatief in de kerk De Bron aan De Sluis in Driebergen de ontmoeting van senioren voor een gezamenlijk kopje koffie. Ook is er dankzij het CDA de Jongerenraad met een eigen budget en een adviesfunctie naar de gemeente, zijn mensen met een hulphond vrijgesteld van hondenbelasting en hebben slechthorenden meer faciliteiten gekregen.

Als het gaat om regels stellen door de gemeente, het liefst zo weinig mogelijk, kijk ik met genoegen terug op de komst van mantelzorgbepalingen in bestemmingsplannen.
Ook het voorgestelde, strenge beleid ten aanzien van het (onder toezicht) schenken van alcohol in kerkelijke gebouwen, sport- en cultuurverenigingen en andere maatschappelijke organisaties ten behoeve van hun welzijnsfunctie heeft het CDA kunnen bijbuigen naar een soepeler regime. En om het eindresultaat van activiteiten goed te kunnen beoordelen heb ik aangedrongen op concrete, vooraf vastgestelde prestatiecriteria naast het belang van behalve doelmatigheid juist ook doeltreffendheid.

Bij de toetsende en controlerende functie van de gemeenteraad is het mij opgevallen, dat het wenselijk is dat ambtenaren vooral voeling met de praktijk hebben en met die ervaring stukken schrijven. Niet voor niets dienden we als CDA-fractie moties of amendementen in ter correctie op wat wij in een raadsvoorstel nu juist niet aantroffen, of wat een nuancering nodig had. Zeker bij de Beleidsnota Wmo en Welzijnsnota hebben we ons hart laten spreken. Wil een inwoner overeind blijven dan mag de gemeente niet uitgaan van “eerst zelf doen, dan samen doen en dan pas laten doen”, het is juist een samenspel van beroepskrachten en vrijwilligers in het netwerk om kwetsbaren heen.

Veel is er bereikt aan visie, nota’s en ook nieuwe ontwikkelingen op het terrein van uitvoering. Wat ik vaak heb gemist is een integrale benadering van vraagstukken. Onlangs sloot de gemeente overeenkomsten met woningbouwcorporaties. Waarom ook niet tegelijkertijd tezamen met welzijns- en zorgaanbieders? Kortgeleden is er een visie door de gemeente bij de provincie neergelegd over een Voorontwerp Mobiliteitsplan zonder het raadplegen van platforms in de gemeente. En wat te denken van de kracht van cliënten en hun vertegenwoordigers zelf? Zij zijn het juist die met creatieve voorstellen kunnen komen om de “gemeentelijke machine” draaiende te houden, juist daar waar de bezuinigingsvoorstellen van dit kabinet van PvdA en VVD op zorgterrein hard komen.

Er is veel werk verzet binnen de gemeente, door haar inwoners, het bedrijfsleven, kerken, scholen en maatschappelijke organisaties en platforms van belanghebbenden. Het kan de komende tijd zeker een tandje beter. Ik hoop dat de genen aanwezig zijn om elkaar te vinden. Daar ligt ook onze verantwoordelijkheid! Onderlinge samenwerking en het prijsgeven van autonomie dragen bij aan een mooiere toekomst. Ik heb er vertrouwen in dat dit met het CDA er bij gaat lukken!

Nynke van Amerongen-Huizenga
CDA-raadslid
tva.amerongen@casema.nl
06-51180220