Vooruitblik lijsttrekkers

Lijsttrekkerscolumn Streekstra (BVH): Democratie voor de komende vier jaar

Hillridge vroeg alle lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een aantal concrete doelen, en een minimum aan jargon. Iedereen vult zo'n opdracht naar eigen goeddunken in, blijkt uit de bijdrage van BVH-lijsttrekker Sybe Streekstra.

Democratie voor de komende vier jaar

Democratie is een verworvenheid waar we geen afstand van doen want het is een discussie zonder einde en daar houden we met ons allen van, zoveel zelfs dat er een en ander daarvoor is georganiseerd. Om het niet uit de hand te laten lopen hebben we wetten, waar we ons aanhouden. We houden ons er beter aan dan de regels die we hebben in het verkeer. Daar lichten we nog wel eens grondig de hand mee, zo grondig zelfs dat we de hand niet eens meer oplichten om de richting aan te geven.

Maar soms zijn wetten en regels wel eens verroest. Dan komen we in 'opstand'. Dan moeten er eens kloven worden overbrugd. De mensen die dit willen zijn niet van zins regels en wetten te veranderen, men wil gewoon meepraten niet omdat men het beter weet, maar om gehoord te worden. Meer discussie wordt er verlangd en dat is een goede zaak. Maar hoe discussiëren we eigenlijk? Het gebruik van woorden is geen probleem, sommigen zien kans ca 80 minuten in een uur te spreken; anderen halen nauwelijks een minuut. Dat kan beter. De leden van de raad zitten nu te ver van elkaar, dichter bij elkaar is beter, een beetje op elkaar gepakt dus. Dit bevordert de intimiteit, bij elkaar op schoot zitten leidt ook tot snelle correctie op gedrag. Bovendien dient het gebruik van papier te worden uitgebannen en ook de electronica dient dit lot te treffen. Spontane discussie geeft uitkomst.

De nieuwe raad zou er verstandig aan doen deze weg in te slaan en de 'overbruggers' tegemoet te komen door de hyperbolische paraboloïde in Doorn te verlaten en telkens ergens anders in de gemeente bijeen te komen. Elk dorp dient twee keer per jaar een ruimte beschikbaar te stellen, niet dezelfde natuurlijk. Wanneer er belangrijke verregaande beslissingen moeten worden genomen dan dient de ruimte zodanig te zijn dat de raad moet staan. Dus:geen stoelen voor de leden. Ruimten, beperkt van afmetingen, niet voor publiek maar voor de arena waarin de raad zijn strijd staande levert.

Dorpshuizen krijgen meer glans en wanneer er geen dorpshuizen zijn dan is er altijd nog wel een kantine te vinden waar de raad zijn intrek kan nemen. Na afloop van het 'toernooi' kan dan de APV voor de kantines in werking treden.
De discussie zonder einde komt op deze manier direct naar de burger toe en hij/zij kan daar wellicht zijn/haar voordeel mee doen.

Sybe Streekstra, lijsttrekker van Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH)