Vooruitblik lijsttrekkers

Lijsttrekkerscolumn Dick Karssen (CU): Dichtbij

Hillridge vroeg alle lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een aantal concrete doelen, en een minimum aan jargon. Iedereen vult zo'n opdracht naar eigen goeddunken in, blijkt ook weer uit de bijdrage van de lijsttrekker van  de Christenunie Dick Karssen.

Dichtbij
 
Ik vind het woord Dichtbij wel toepasselijk, als ik aan de ChristenUnie denk.
De CU wil dichtbij inwoners en dichtbij het bestuur staan, ook nu de zorg dichterbij komt en een verantwoordelijkheid van de gemeente wordt.
Dichtbij, ook als politiek. Dat is makkelijk gezegd, maar daar mankeert nogal wat aan, inwoners voelen zich in onze gemeente niet altijd erkend en serieus genomen, ze worden onvoldoende betrokken bij alle vragen die in de gemeente leven, bij wat er in hun eigen omgeving gebeurt. Dat moet en kan anders, daar willen we dichtbij zijn. Ideeën genoeg!
De publieke taak wordt steeds meer de publieke zaak! De burger centraal, ja, maar dan bedoelen we niet (meer) dat WIJ de burger centraal willen stellen, maar dat de burger zélf het eerst aan zet is en dat de overheid daar niet van schrikt, maar faciliteert. Dat moeten we dus met elkaar beter doen. De burger komt en wil dichterbij, we willen hen ook dichtbij laten komen!
Dat betekent dat bestuurders, college en raad, soms een stapje terug moeten doen. En dat zal wél even wennen zijn. Over 4 jaar moeten we hiermee toch een heel eind zijn opgeschoten!

Dichtbij: ook bij de inwoners in de dorpen, belangrijke zaken willen we als het even kan organiseren per dorp, zorgservicepunten dichtbij. En als gespecialiseerde zorg buiten de gemeente nodig is, dan doet de gemeente niet moeilijk!
De ChristenUnie wil een dorpsbudget voor een aantal zaken in de buurt waarover de inwoners (of een vertegenwoordiging) zelf kunnen beslissen. Over 4 jaar moet dat toch echt uitgewerkt, ingevuld en geregeld zijn!

Dichtbij komt ook de WMO en de jeugdzorg, die per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt. Het is dan óns pakkie-an, laten we deze taak bloedserieus nemen.
De CU wil, dat de gemeente de zorg zo gaat organiseren, dat het voor degenen die zorg nodig hebben ook dichtbij vóelt.
Na 4 jaar willen wij, dat de cliënten/inwoners goede hulp en (professionele) zorg hebben ontvangen, die ze onder eigen regie met een persoonsgebonden budget vrij en naar eigen inzicht kunnen inkopen. De faciliterende rol van de gemeente moet hierbij optimaal zijn; als de cliënten straks een cijfer mogen geven voor de dienstverlening, dan wordt het – als het aan de CU ligt – toch minstens een 8!
En één ding is zeker: als de WMO- of de jeugdzorg te duur wordt, verhoogt de CU liever de gemeentelijke belastingen dan dat we ook maar een cent minder zorg gaan leveren!
Dát is ook dichtbij mensen zijn.

En ten slotte, de ChristenUnie wil christelijke politiek voeren, als dagelijks handwerk met de benen in de modder en de harten omhoog, werkend aan de realisatie van onze idealen, dichtbij mensen en dichtbij onze God!

Dick Karssen
Lijsttrekker ChristenUnie