Z-GR 2014

Stelling 27: Hoe laat moet de kroeg dicht

Vandaag een klinkklare stelling, waar Hillridge weinig coleur local aan toe kan voegen: Horecagelegenheden moeten zelf kunnen bepalen hoe laat ze sluiten.

SP: Oneens
Door overlast die kan ontstaan is dit geen goede maatregel.

PvdA/GroenLinks: Eens
Mits men voldoet aan geluidsnormen.

D66: Eens
Door ondernemers zelf te laten beslissen is er meer spreiding van de sluitingstijden, wat minder overlast op straat geeft.

CU: Oneens
Zo’n bepaling zou kunnen leiden tot meer drankmisbruik en overlast. Met de nieuwe Drank- en Horecawet die landelijk is aangenomen, willen wij als ChristenUnie juist het drankmisbruik tegengaan. Zo vinden wij dat ook ‘happy hours’ in de horeca en reclamestunts voor alcoholische dranken aan banden moeten worden gelegd. Ons motto is nog steeds: Drank maakt meer kapot dan je lief is!

VVD: Eens
De VVD is voorstander van ruimte voor horeca-ondernemers en hun klanten. Beperkende regels zijn alleen acceptabel als er sprake is van overlast voor anderen.

CDA: Oneens
Het CDA vindt dat het op dit moment prima geregeld is en bovendien goed voor de algehele veiligheid.

SGP: Oneens
Hoe langer de horeca open is des te groter worden de risico's voor de samenleving er om heen. De SGP stelt dat de keuze van een goed sluitingsmoment van groot maatschappelijk belang is en daarom terecht door de gemeente wordt gereguleerd.

BVH: Eens
Er is al een beperking van 18 jaar.