Vooruitblik lijsttrekkers

Lijsttrekkerscolumn Rob Jorg (VVD)

 

Hillridge vroeg alle lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een aantal concrete doelen, en een minimum aan jargon. Iedereen vult zo'n opdracht naar eigen goeddunken in, blijkt ook weer uit een bijdrage vol harde beloftes, van VVD-lijsttrekker Rob Jorg.

 

Uw Stem

De VVD wil dat de Utrechtse Heuvelrug een gemeente is waar inwoners zich veilig voelen. Een gemeente waar alle dorpen hun eigen identiteit behouden zonder stadse bebouwing. Waar leven in de natuur gecombineerd wordt met behoud van diezelfde natuur.
De VVD heeft een aantal concrete doelen voor de komende raadsperiode waar we ons hard voor maken.
We willen dat de criminaliteit verder daalt. Er zijn nu nog gemiddeld 5,25 misdrijven per dag. Dit moet minimaal 25% minder zijn in 2018. Vooral het aantal inbraken moet lager.
De totale gemeentelijke lasten voor de inwoners mogen niet stijgen, ook niet met de inflatie.
De gemeentelijke financiën moeten gezond blijven; we hebben de ambitie tot de top 10 van de financieel best presterende gemeenten in de Provincie te behoren.
In 2018 moet de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers aantoonbaar zijn verbeterd; op de lijst van MKB-vriendelijkste gemeenten willen we bij de beste tien gemeenten van Utrecht horen.
We hebben de ambitie dat de nieuwe zorg- en welzijnstaken die de gemeente overkrijgt van de Provincie en het Rijk naar tevredenheid van onze inwoners worden uitgevoerd, binnen het budget dat we daarvoor krijgen vanuit het Rijk.
Hoe groter de VVD hoe groter de kans dat we deze doelen kunnen behalen. We hebben als VVD een frisse, sterk vernieuwde kandidatenlijst. Onze vertegenwoordigers voldoen aan de eisen van de moderne samenleving om de wensen van onze inwoners en ondernemers te vertalen in goed afgewogen, liberale standpunten. Onze kandidaten staan midden in de samenleving en ze hebben de juiste ervaring om daaraan bij te dragen
Hoe meer inwoners op de VVD stemmen op 19 maart hoe groter de kans is, dat we deze doelen kunnen halen. Daarom vragen wij úw stem op 19 maart.

Rob Jorg
Lijsttrekker VVD