Terugblik

Vertrek-column Van Valkenburg (VVD) : Voor elkaar

Hillridge vroeg alle vertrekkende lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een terugblik op de afgelopen vier jaren. Vandaag de vertrekkende nummer 1van de VVD: Lysbeth van Valkenburg-Lely.

 

De VVD-fractie heeft de afgelopen periode veel voor elkaar gekregen. Als vertrekkend fractievoorzitter kijk ik op deze periode terug met positieve gevoelens over de bereikte resultaten voor de gemeente. Persoonlijk heb ik het vertrek van wethouder Roy Pamboer als het dieptepunt van deze periode ervaren. Een groot verlies voor onze fractie, de coalitie en deze gemeente.
Mijn portefeuille omvatte in deze raadsperiode onderwijs en sport, naast fractievoorzitter en waarnemend voorzitter van de Gemeenteraad. Als belangrijk punt is met de coalitie afgesproken om structureel meer geld in te zetten voor onderwijs, nodig voor alle verouderde gebouwen van de vele scholen in onze gemeente. Het gevolg is dat vele scholen inmiddels vernieuwing of nieuwbouw hebben gekregen (bijv.: Hoeksteen, Instituut Coolsma, Scholengemeenschap Maarsbergen, Merseberch school, Beukenrode, Bartiméus). Ook heeft de VVD speciaal aandacht gevraagd voor de “frisse school”, scholen met goede ventilatie. Gelukkig staat dat nu in onze gemeente ook hoog op de agenda.
Daarnaast is in Driebergen eindelijk het pijnlijke dossier van het woonwagenkampje opgelost. Ook de ondertunneling van het spoor in Driebergen en de vernieuwing van het stationsgebied komen traag maar solide dichterbij.
Uiteraard ging niet alles naar wens. Sommige dossiers zijn nog niet afgerond zoals de nieuwbouw voor het Revius Lyceum en de keuze voor onze zwembaden en de tennisharmonisatie.
Wat willen onze inwoners en hoe kunnen we dat goed met alle partijen vormgeven? Daar zit, misschien ook wel door de mogelijkheden van de sociale media, steeds meer een probleem. Hoe kunnen wij het gesprek met onze inwoners zo vormgeven dat men zich gehoord voelt en wanneer moet je als Gemeenteraad de rug recht houden en een besluit durven nemen. Dat zal voor de nieuwe ploeg nóg meer een punt van aandacht zijn.
Voor de VVD waren bij het begin van deze periode met name financiën, veiligheid en doorstroming van het verkeer de inzet. Daar zien we nu duidelijke vooruitgang, ook al is nog niet alles af. We hebben als coalitie elkaar steeds kunnen vinden en op elkaar kunnen vertrouwen. Samen bouwen aan deze mooie gemeente, het was werk in uitvoering. De VVD wil dat ook in de toekomst graag blijven doen. Met inzet van deze nieuwe ploeg VVD-raadsleden zal dat vast gaan lukken.
Na bijna 15 jaar raadswerk neem ik met een goed gevoel afscheid en ik wens mijn opvolgers heel veel succes en wijsheid!
Lysbeth van Valkenburg-Lely