Politiek

Problemen rond Wereldkidz

(ingezonden door BVH)

Problemen rond Wereldkidz

Eind 2012 kwam de BVH ter ore, dat de de voorzitter van college van bestuur van Wereldkidz, Leon de Wit, een studiereis naar China had gemaakt. Reden voor ons om daar vragen over te stellen. Een reis naar China is voor een voorman van het Openbare Basisonderwijs ‘not done’. Dit is een signaal, dat er geld wordt uitgegeven voor doelen waarvoor het niet bestemd is. Gelden die de kwaliteit van het onderwijs ten goede horen te komen. In een gesprek met Leon de Wit bleek, dat deze niet begreep dat zo’n reis niet kon. In tegendeel, hij zag het als een beloning voor zijn functioneren. Het onderwijs kent echter geen bonuscultuur en op zijn functioneren is, zoals we inmiddels weten, wel wat af te dingen.

Voor ons was de reactie van de voorzitter van college van bestuur reden om in oktober 2012 de Raad van Toezicht van Wereldkidz uit de nodigen.. Wij, BVH, zijn er om verguisd. Gl/PvdA meende zich voor ons te moeten schamen en de VVD sprak er schande van toen uiteindelijk in februari 2013 de Raad van Toezicht in de commissie samenleving verscheen.

De Raad van Toezicht sprak met geen woord over de slechte financiële positie, die kort daarna duidelijk werd. Het is dus niet uitgesloten, dat de Raad van Toezicht verzuimd heeft de Gemeenteraad naar behoren te informeren.
Nu ligt het onderzoeksrapport er, geanonimiseerd wel te verstaan. Opnieuw hebben we de Raad van Toezicht uitgenodigd. Nu om verantwoording af te leggen.

De voorzitter van het college van bestuur, de Leon de Wit, is inmiddels vertrokken. Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht heeft het voor gezien gehouden. Het financiële debacle mag echter niet zonder gevolgen blijven. Het laatste woord is er dus nog niet over gezegd.

Gera Hensbergen, raadslid voor BVH (nr. 3 op de kandidatenlijst)