Vooruitblik lijsttrekkers

Lijsttrekkerscolumn Hans Nijhof (PvdA/GroenLinks): Met elkaar, voor elkaar

Hillridge vroeg alle lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een aantal concrete doelen, en een minimum aan jargon. GroenLinks/PvdA- kopman Hans Nijhof steekt in zijn column de hand best diep in eigen boezem. Maar ook een beetje in die van jullie.

Met elkaar, voor elkaar

Aanstaande woensdag is het weer zover. Gemeenteraadsverkiezingen. Een vierjaarlijks hoogtepunt van de gemeentelijke democratie. Of toch niet? Terugkijkend op de afgelopen vier jaar zie ik dat er hard is gewerkt en veel bereikt door raad en college. De vraag voor mij is of we de goede dingen ook goed hebben gedaan. En vooral de vraag of we het goed hebben gedaan moet ik helaas met een nee beantwoorden. We zijn er als hele raad onvoldoende in geslaagd om het vertrouwen van onze inwoners te winnen. Met de beste bedoelingen hebben we stapels dossiers gelezen, uren vergaderd, talloze werkbezoeken afgelegd en echt een aantal goede besluiten genomen. En de inwoners? Die waren thuis. Een enkeling sprak in bij een vergadering en het merendeel voelde zich niet betrokken bij wat er allemaal gebeurde.

Dat moet echt anders. Ik voel me als raadslid verantwoordelijk voor de hele gemeente en alle inwoners en baal er gewoon van dat ondanks alle inspanningen burgers zich niet gehoord voelen. We doen dat dus gewoon niet goed. Bij de bespreking van de begroting heb ik voorgesteld om de komende bezuinigingen met de inwoners samen te bespreken. In Zeist en elders heeft men daar goede ervaringen mee opgedaan. Mijn motie met die oproep is door de hele raad gesteund. Een goed begin. De raad moet zichzelf anders organiseren. Bijvoorbeeld met een wekelijkse politieke markt waar inwoners langs kunnen komen om met raadsleden in gesprek te gaan over voor hun belangrijke thema’s. Ik ben zeer gehecht aan het opstellen van een raadsprogramma. De raad stelt op hoofdpunten vast waar we met elkaar heen willen de komende vier jaar en daar zoeken we als raad een paar goede wethouders bij. Besturen op hoofdlijnen samen met de inwoners. Het programma van GroenLinks/PvdA heet niet per ongeluk: “Met elkaar voor elkaar”.

Er is voor de fijnproevers heel veel te steggelen over democratische legitimiteit, de juiste kaders of een ander vergadermodel. Dat zal best. Waar het me om gaat is dat de raad zich bewust is van het feit dat het om onze inwoners gaat. Verstandige, betrokken mensen die gehoord willen worden door hun bestuurders. Die serieus willen worden genomen en die echt wel weten dat er een groot verschil is tussen particulier belang en collectief belang. Goede, tijdige en open communicatie is hierbij van groot belang.

Ik wens de inwoners van onze mooie gemeente een raad toe die zich als een eenheid opstelt achter democratisch genomen besluiten. Die met vertrouwen in onze burgers durft los te laten. Die de urgentie boven particulier en partijbelang stelt en die niet van elke scheet een donderslag maakt.
Raadslid ben je niet voor jezelf of voor je partij maar voor alle inwoners van deze prachtige, welvarende en groene gemeente.

Ik wens u veel wijsheid, een koel hoofd en een warm hart. Komende woensdag en de jaren daarna.

Hans Nijhof
Lijsttrekker GroenLinks/PvdA