Stellingen GR 2014

Stelling 29: Kavelscheiding

Nog twee nachtjes slapen en het is zover. Vandaag een best wel belangrijke kwestie op de Heuvelrug: De gemeente moet ruimhartig zijn bij de splitsing van percelen om een extra woning te kunnen bouwen.

Stel, je woont aan zo'n lommerrijke Heuvelrugse laan, met allemaal ons soort mensen. Dan sterft de oude weduwe verderop, sloopt een nieuwe rijke haar gedateerde bungalow en bouwt er ineens twee huizen op.

Dat is een beetje de vrees. Anderszijds, er zijn te weinig passende woningen op de Heuvelrug. Uitbreiden mag niet, dus wordt het inbreiden. Inbreien zeggen sommige mensen abusievelijk, hoewel het beeldsprakig toch weer aardig klopt. Want zo raakt onze Heuvelrug toch helemaal dichtgebreidt?

Als je de antwoorden hieronder goed leest is het ook helemaal geen kwestie. Ze zeggen wel 'eens' en 'oneens', maar iedereen is eigenlijk tegen perceelscheiding, behalve voor mantelzorgers. Eigenlijk zou de stelling uitgebreid moeten worden met woningscheiding: een bestaande woning in tweeen delen.

Maar dat deed de stemwijzer niet, er staat alleen: De gemeente moet ruimhartig zijn bij de splitsing van percelen om een extra woning te kunnen bouwen.

SGP: Oneens
Splitsing van percelen veroorzaakt een verdichting van bebouwing en als de gemeente daar ruimhartig mee om zou gaan gaat dat ten koste van de uitstraling van de buurt, die daar natuurlijk niet op zit te wachten. De SGP wil perceel of kavelsplitsing niet altijd tegengaan, maar wel alleen na een zorgvuldige belangenafweging.

CDA: Oneens
Het CDA vindt dat het wel mogelijk moet zijn als het gaat om tijdelijke voorzieningen in het kader van mantelzorg en wanneer zeer grote huizen intern worden gesplitst.

BVH: Eens
Eens.

CU: Oneens
Splitsing van percelen, dus het bouwen van meerdere woningen op één aangekocht terrein, leidt tot meer verstening in onze groene gemeente. Alleen als de beoogde tweede woning bedoeld is voor mantelzorg of als meergeneratie-woning mag de gemeente toestemming verlenen.

SP: Oneens
De SP is wel voor ruimte bieden aan extra bebouwing op het erf om mantelzorg aan familieleden te kunnen verlenen. Een perceel splitsen om (dure)woningbouw te realiseren vinden we geen goed idee

D66: Eens
Mantelzorg wordt steeds belangrijker. Mensen willen ook langer thuis blijven wonen. Het is goed als er iemand dichtbij woont die deze zorgtaak op zich kan en wil nemen. 'Ruimhartig' is wel heel ruim omschreven, maar D66 is voorstander van kavelsplitsing.

VVD: Oneens
De ruime opzet van percelen bepaalt mede het aantrekkelijke, ruimtelijke karakter van de gemeente. In buurten waar dat niet speelt, kan splitsing mogelijk zijn op basis van maatwerk.

GroenLinks/PvdA: Eens
Wij willen meer ruimte voor bouw van mantelzorgwoningen. Wij zijn geen voorstander van verdergaande verdichting. Vandaar een 'ja, mits' beleid.