Politiek

VVD wil geen biologische varkensstal in Doorn

(ingezonden door VVD)

Reeds 3 maanden ligt bij de gemeente een aanvraag voor een biologische varkensstal aan de Molenweg. Vanwege tegen de 1000 varkens, die daar vrij gaan rondlopen, zal er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid behoorlijke stankoverlast ontstaan. Bij zuidwestenwind zal dat ook de wijken van Doorn bereiken.

Volgens het bestemmingsplan zou het mogen; evenals door een lacune in de milieuwetgeving. De VVD vindt het echter onacceptabel dat dit er komt. Een vergelijkbare situatie bestaat er aan de Nieuwe Steeg in Leersum. Ook al voldoet het daar aan de wettelijke normen, de stank is regelmatig in de wijk aanwezig.

De VVD heeft meer argumenten om er tegen te zijn en denkt dat deze doorslaggevend kunnen zijn tegen deze stal:

* Het stiltegebied. Geluidsoverlast is niet ondenkbaar en zal boven de normen van stiltegebied uitstijgen.
* Milieunormen liggen anders bij nabijheid van bebouwde kom. Nu is de dichtstbijzijnde bebouwde kom wettelijk de Dorpsstraat, maar gezien de in de afgelopen jaren toenemende bebouwing en activiteiten van MRC Aardenburg zou men dat complex als binnen de bebouwde kom kunnen definiëren. Aardenburg licht ca. 150m van de locatie. Wij achten dat niet onhaalbaar. Aardenburg zelf heeft reeds uitgesproken tegen deze sta te zijn.
* Landschap. Verwijzend naar de Gemeentelijke Structuurvisie en de EHS-kaart kan duidelijk gesteld worden, dat de bouw van deze locatie landschappelijk onaanvaardbaar is.
* Milieunormen wijzigen. De gemeente heeft de mogelijkheid om milieunormen te wijzigen voor een bepaald gebied (bijv. een stankcirkel vergroten of verkleinen). Dat kan nog steeds.
* Verkeer. Om zo’n stal met deze hoeveelheden operationeel te houden zal het verkeer op de Molenweg c.q. Achterweg aanzienlijk toenemen met alle aan- en afvoerperikelen van dien.

Het College van B&W heeft de beslissing op deze controversiële aanvraag uitgesteld tot na de verkiezingen. De VVD zal er alles aan doen om te voorkomen dat deze stal er komt.

Peter van der Zee
Raadslid VVD-fractie
Utrechtse Heuvelrug