Stellingen GR 2014

Laatste stelling: Ieder dorp een dorpshuis

Vandaag de allerlaatste stelling, gelukkig, want we hebben het wel een beetje gehad hier op Hillridge. Misschien voor sommigen toch het laatste duwtje in de goede richting, deze 30e stelling: In ieder dorp moet een dorpshuis of multifunctioneel centrum staan.

Ook al een discussie zo oud als de dorpspomp zelf. En ook hier zijn de politieke partijen het in principe weer eens met elkaar. De vraag is alleen waarom het in de praktijk dan zo vaak mis gaat, waarom die goedbedoelde dorpshuizen zo duur moeten worden. Maar die vraag wordt niet gesteld.

Maar dat wekt best wrevel op, als het dorpshuis in het ene dorp vrijwel niks kost, terwijl die in het andere dorp tonnen van de begroting opslokt. Zo is het toch gegaan op de Heuvelrug. De dorpshuizen in Maarn en Overberg kosten helemaal niks meer, terwijl die in Doorn en Leersum vet duur zijn.

Hillridge heeft de vraag gisteren nog eens op het Doornse cultuurhuis neergelegd, maar aan het antwoord kwamen ze niet meer toe. Dus zelf maar even in de begroting zitten vlooien, en voor wat het waard is: Het Amerongse Allemanswaard kost ons een dikke ton jaarlijks, het Doornse Pleieade ongeveer drie tonnen jaarlijks en het Leersumse Binder elk jaar ruim zes ton.

Hoe het misschien ook kan zien we vervolgens in Driebergen: een gebouw dat toch leeg staat herbestemmen. Kosten zijn laag, snelheid is hoog en je kunt er alle kanten mee op. 

Stelling 30: In ieder dorp moet een dorpshuis of multifunctioneel centrum staan.

GroenLinks/PvdA: Eens
Wij willen levendige en actieve dorpen. Een dorpshuis in combinatie met een gemeentelijk serviceloket draagt daar zeker aan bij.

D66: Eens
Voor de saamhorigheid en om isolement te doorbreken moeten mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hiervoor is een dorpshuis of multifunctioneel centrum in elk dorp onontbeerlijk.

SP: Eens
Er moet in de dorpen een centraal punt zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen plaats vinden.

VVD: Eens
Een dorpshuis of multifunctioneel centrum is belangrijk voor de sociale cohesie in het dorp. Het spreekt voor de VVD echter niet vanzelf dat de gemeente de kosten hiervoor betaalt.

CU: Oneens
Het is goed om in ieder dorp een multifunctioneel centrum te hebben, maar dit soort initiatieven laten we graag over aan de samenleving. In plaats van het bouwen van dure voorzieningen kunnen bijvoorbeeld bestaande gebouwen zoals scholen of recreatieondernemingen multifunctioneel, als dorpshuis, worden gebruikt, voor bijvoorbeeld kinderopvang, muziekonderwijs, als dagactiviteitencentrum of als bibliotheek.

BVH: Eens
Eens.

CDA: Eens
Het CDA vindt dat Ieder dorp zijn eigen identiteit en saamhorigheid heeft, en daar is een centrale voorziening heel belangrijk voor. Ieder dorp telt.

SGP: Oneens
Ieder dorp heeft natuurlijk recht op de voorzieningen die het nodig heeft en dat is niet per definitie een dorpshuis of multicultureel centrum. Beter is om initiatieven vanuit het dorp zelf te ondersteunen, die over het algemeen op meer draagvlak kunnen rekenen en de maat hebben die bij het dorp past. De buurthucht in Overberg is daarin een mooi voorbeeld: kleinschalig, doeltreffend, gezellig en gedragen door de plaatselijke samenleving én zeker in deze tijd belangrijk: tegen de laagst mogelijke kosten.