Terugblik

Terugblikcolumn Boonzaaijer (SGP): Fouten erkennen

Hillridge vroeg alle vertrekkende lijsttrekkers een column te schrijven, met daarin een terugblik op de afgelopen vier jaren. Vandaag de helemaal nog niet-vertrekkende SGP-lijsttrekker Gerrit Boonzaaijer.

Fouten erkennen is op een bescheiden wijze tonen dat je wijzer bent geworden.

De verleiding is groot om te beginnen over de financiële situatie van onze mooie groene gemeente. Er is relatief veel over geld gesproken, feit is dat er weinig geld meer over is en er veel tekorten resteren. Doelstelling van de herindeling was een robuuste gemeente met een professioneel, slagvaardig bestuur. In de afgelopen periode hebben we het bestuur wel om zich heen zien slaan, maar dat is iets anders dan slagvaardig zijn. Als we naar de professie kijken kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er heel veel bestuurd werd OP emotie. Een gemeente besturen MET emotie is een goede zaak, maar besturen OP emotie past niet bij professie.

Aan de inbreng en de betrokkenheid van onze inwoners heeft de afgelopen jaren niet ontbroken, dank daarvoor!!!! Met name bij de bouw van het gemeentekantoor heeft de bevolking goed van zich laten horen. Maar het eenmaal genomen besluit, onderstreept door een D66- motie “Schop in de grond”, gesteund door VVD, GL/PvdA, CDA en CU bleef overeind. ZESDUIZEND!!! burgers zijn een ervaring rijker en een illusie armer. De verantwoording en de verkoop zijn de losse eindjes voor de nieuwe raad.

Als we in de achteruitkijkspiegel kijken met betrekking tot het verkeer dan zie ik ook dat de betrokkenheid van onze burgers groot is. Wie herinnert zich niet de emoties rond de Meenkselaan in Driebergen. Inspraak met resultaat! De file van voorstellen rond de Loolaan. Het zware vrachtverkeer bij de Woerd. De fysiek onmogelijke halve afsluiting van de Acacialaan met het veelbesproken en niet bestaande 50/50 draagvlak. Wel heeft Sophie in Driebergen eindelijk een vluchtheuvel gekregen. Top! In de plannen van de Hoofdstraat is, zonder inhoudelijke bespreking, fiks geschrapt en past uiteindelijk nog niet binnen het budget. Per saldo nemen gaten in de weg en de begroting recht evenredig toe.

Het bespreken van de structuurvisie met de variant Groot Maarsbergen was goed voor volle zalen. Groot Maarsbergen is er niet gekomen, de Raad is er nog niet uit en wie weet hoe het zich gaat ontsluiten? De raad liet de rotonde links liggen en koos voor een VRI. De inwoners ontwerpen zelf een verlengde tunnel, waar zelfs de provincie aan gaat bijdragen. Hulde!!!

We hebben dus veel betrokken en deskundige inwoners. We laten ons voorstaan op het feit dat het opleidingsniveau hoog is. Er zijn er ook die denken dat de burgers moeite hebben om de goede kliko op de juiste dag buiten te zetten maar dat terzijde. Aan de nieuwe raad de taak om dit talent vroegtijdig bij de planvorming te betrekken.

Hoewel we op de Heuvelrug weinig water hebben zijn er wel veel bruggenbouwers actief geworden. Deze mensen verdienen een compliment en als hun aanpak werkt worden we daar allemaal beter van. De uitdaging begint met het, in het openbaar, opstellen van een raadsprogramma 2014-2018.

Blijven oefenen!!!!!!!
Gerrit Boonzaaijer
Lijsttrekker SGP