Ingezonden

Sluiting café La Dada in Zeist

(ingezonden door gemeente Zeist)

Sluiting café La Dada in Zeist
Burgemeester Koos Janssen, van de gemeente Zeist, heeft besloten café La Dada, Tweede Dorpsstraat 44, in Zeist per 21 maart 2014 te sluiten voor publiek op grond van artikel 2.30 van de Algemene plaatselijke verordening Zeist 2011.
Reden sluiting
Bij controle vorig weekend door gemeentelijke medewerkers van het team Toezicht bleek dat er geen bevoegde ‘exploitant’ is bij La Dada. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bleek anders te zijn dan de gegevens op de exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook was er in de onderneming zelf de nodige onduidelijkheid over de leiding van de onderneming. Door deze omstandigheid is onbekend of de exploitant of leidinggevenden van het café voldoen aan de wettelijke eisen van “zedelijk gedrag” gedrag. Hierdoor staat ter discussie of jongeren (veelal onder 21 jaar) die het café bezoeken genoeg worden beschermd tegen onverantwoord drankgebruik. Ook is hierdoor onduidelijk tegen wie moet worden opgetreden bij bijvoorbeeld het verboden verstrekken van alcoholische drank aan jongeren onder de 18 jaar.
Duur van de sluiting
De duur van de sluiting is nog onbekend. De sluiting geldt voor de periode dat er geen bevoegde exploitant is, die in het bezit is van een geldige exploitatievergunning. Dat is nodig om het café weer te kunnen openen. Voor het weer kunnen verstrekken van alcoholhoudende drank is het nodig dat er een geldige vergunning op grond van de Drank en Horecawet is. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant hoelang deze periode van sluiting zal duren. Met de degene die nu op de vergunningen vermeld staat als “ondernemer/exploitant” is hierover gisteren mondeling contact geweest.
Veilige omgeving garanderen
Burgemeester Koos Janssen: “Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de leiding en de verantwoordelijkheid van het café, zodat er een veilige en gezonde omgeving is voor de bezoekers ervan. Voor de vele Zeister jongeren die in het weekend in La Dada komen zal de sluiting een tegenvaller zijn, maar juist voor hen is het belangrijk dat we hier op toezien.”