Politiek

Aan de partijen in de nieuwe raad

(ingezonden door griffier gemeente Heuvelrug)

Aan de partijen in de nieuwe raad
Aan de andere betrokkenen bij de gemeenteraad

 

Na 19 maart moeten er afspraken worden gemaakt over het bestuur van de gemeente. Traditiegetrouw neemt de grootste partij uit de verkiezingsuitslag hierin het voortouw.

Daarom nodigt de fractie van D66 de andere partijen in de 27 maart te installeren raad uit voor een openbare bespreking van de programma- en coalitievorming.

 

Deze bespreking vindt plaats op maandag 24 maart 2014 vanaf 19.30 uur. De partijen nemen plaats aan de tafels in de raadzaal, waarbij de fracties wordt gevraagd maximaal drie mensen af te vaardigen. De bijeenkomst is openbaar en het geluid zal via de website worden uitgezonden. De technisch voorzitter van de bijeenkomst is Erwin Kamp.

 

Als agenda stelt de fractie van D66 voor:

 

1. Opening van de vergadering, vaststellen van de agenda

 

2. Elke fractie krijgt gelegenheid kort te beschouwen op de uitslag van de verkiezingen en de gewenste processen voor de komende tijd

 

3. Discussie met het doel afspraken te maken over het proces van de komende tijd

– raadsprogramma (ja /nee, en wat nemen we daar op)

– inhoudelijke afspraken (wie, hoe)
 

 

Mogelijk kan vervolgens ook al van gedachten worden gewisseld over de vormgeving van het proces

– wie gaat met elkaar waarover afspraken (proberen te) maken

– externe begeleider aantrekken?

– andere ondersteuning gewenst (griffie, ambtelijke organisatie)

– betrokkenheid burgemeester

 

 

Namens de fractie van D66,

 

Voorzitter Hugo Prakke